วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สูงวัยนอนกลางวัน ชวนให้อายุส้ัน

ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนและสูงอายุ ที่ชอบแอบนอนตอนกลางวันเพื่อทดแทนการอดนอนตอนกลางคืน ควรจะระวังตัว เพราะมีผลการศึกษาว่า การประพฤติเช่นนั้น จะทำให้เสี่ยงกับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะจากโรคของระบบทางเดินหายใจ

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แห่งอังกฤษ พบว่า ผู้ที่มีวัยในระหว่าง อายุ 40-65 ปี จะเสี่ยงกับการเสียชีวิต หากว่านอนกลางวันนานเกินกว่า 1 ชม. มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ทำเช่นนั้นเกือบ 2 เท่า

หัวหน้าคณะนักวิจัยกล่าวว่า “การนอนกลางวันนานเกินไป อาจส่อให้เห็นถึงโรคภัยที่มีมาแต่เดิม โดยเฉพาะโรคของระบบทางเดินหายใจ เฉพาะกับผู้ที่วัย 65 ปี หรืออ่อนแก่กว่ากันเล็กน้อย อันตรายอาจไม่ใช่อยู่ที่การนอนกลางวันโดยตรง แต่อาจอยู่ที่ตัวบุคคลเอง อาจมีโรคอันกระทบต่ออันตรายถึงชีวิตแฝงอยู่ในตัวมากกว่า”

คณะนักวิจัยได้ศึกษาจากชาวอังกฤษ เรือนไม่ต่ำกว่า 16,000 คน ด้วยการให้ตอบแบบสอบถาม ทำให้รู้ข้อมูลว่า มีผู้ที่อยู่ในวัย 40-79 ปี ที่นอนกลางวัน วันละไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง พากันเสียชีวิตลงถึงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับผู้ไม่ได้นอน และยิ่งเป็นคนที่นอนนานเกินกว่าชั่วโมง จะเสียชีวิตลงมากถึงร้อยละ 32.

ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนและสูงอายุ ที่ชอบแอบนอนตอนกลางวันเพื่อทดแทนการอดนอนตอนกลางคืน ควรจะระวังตัว เพราะมีผลการศึกษาว่า การประพฤติเช่นนั้น จะทำให้เสี่ยงกับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะจากโรคของระบบทางเดินหายใจ ... 28 เม.ย. 2557 17:38 28 เม.ย. 2557 17:38 ไทยรัฐ