วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง'ชูเทรนด์อุตสาหกรรมยุคใหม่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เผย 6 เทรนด์สินค้าอุตสาหกรรมที่น่าจับตามองในยุคเจนเนอเรชั่น Z ผ่านงานแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และผลงานนักศึกษา...

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 57 นางสาวจารุพัชร อาชวะสมิต อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. และดีไซเนอร์ชื่อดัง กล่าวถึงการจัดนิทรรศการครั้งนี้ว่า นิทรรศการ ID CLOSE UP เป็นกิจกรรมแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และผลงานนักศึกษาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 30 ปี โดยในปีนี้ แนวคิดของงานคือ “The pixel of idea” หมายถึงการสร้างสรรค์ผลงานจากไอเดียเล็กๆ แต่สามารถต่อยอดไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ เน้นการนำไอเดียเหล่านั้นมาต่อยอดสู่การผลิตจริงในภาคอุตสาหกรรมด้วย โดยทางภาควิชาฯ ได้คัดเลือกผลงานที่กำลังเป็นเทรนด์สินค้าสำหรับคนรุ่นใหม่มาทั้งสิ้น 6 กลุ่ม ซึ่งจะครอบคลุมทั้ง 6 กลุ่มสาขาที่มีการเปิดสอนในภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม ได้แก่ ผลงานกระเป๋าจากขนสุนัข จากกลุ่มสาขาการออกแบบสิ่งทอ ลายผ้า (Textile Design) ผลงานเครื่องประดับแห่งการให้ จากกลุ่มสาขาการออกแบบโลหะ เครื่องประดับ (Metal Design) ผลงานเซรามิกดูดซับน้ำ จากกลุ่มการออกแบบเซรามิกส์ และเครื่องปั้นดินเผา (Ceramic Design) ผลงานเก้าอี้ไม้ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมไทย จากกลุ่มสาขาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน (Furniture Design) ผลงานสินค้าไลฟ์สไตล์เอาใจวัยรุ่นอาเซียน จากกลุ่มสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial design) และผลงานบรรจุภัณฑ์ยกระดับโอทอป จากกลุ่มสาขาการออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ (Graphic & packaging design)

เทรนด์การบริโภคสินค้าและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งขณะนี้กำลังเข้าสู่ยุค Generation Z หรือ Gen Z ว่า ขณะนี้ ประเทศไทย และประเทศต่างๆ ในโซนเอเชีย มีค่าครองชีพค่อนข้างสูง เทรนด์ในเรื่องการใช้สินค้าที่มีความหรูหรา จึงลดลง และคนจะหันไปใช้บริโภคสินค้าหน่วยเล็กแทน รวมถึงเทรนด์เรื่อง “Green and Small Space” หรือความชื่นชอบในการใช้ชีวิตภายในสถานที่ที่ไม่กว้างขวางและต้องการความเงียบสงบ ประกอบกับไลฟ์สไตล์ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคก็มีความเปลี่ยนแปลงไป โดยการซื้อสินค้าผ่านสื่อ Social Media เนื่องจากผู้บริโภคได้รับความสะดวก รวดเร็วจากสื่อประเภทนี้ดังนั้น ผู้ประกอบการยุคนี้ จึงควรเน้นการผลิตสินค้าภายใต้หลัก “เล็ก สะดวก เร็ว ง่าย” เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งหากมองในแง่การผลิตสินค้าในวงการอุตสาหกรรมการออกแบบแล้ว สิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราคือความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารกับผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มสาธารณชนมากขึ้น จึงเป็นสิ่งที่นักออกแบบต้องรีบปรับตัวต่อไป

นางสาวศิริอาภรณ์ พงศ์หิรัญรัฐ นักศึกษาสาขาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. เจ้าของผลงาน “Caninie” กระเป๋าจากเส้นด้ายขนสุนัข ผลงานการออกแบบในกลุ่มสาขา Textile Design กล่าวว่า แนวคิดในการนำขนสุนัขมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอจึงเกิดขึ้นมา เพื่อเป็นการนำขนของสุนัขซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับเส้นด้าย มาใช้งานต่อให้เกิดประโยชน์ และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้วัตถุดิบที่กำลังจะกลายเป็นขยะ โดยการนำขนสุนัขมาทำความสะอาด ด้วยการต้ม ก่อนจะใช้เทคโลยีในการปั่นด้ายขนสุนัขร่วมกับอะคริลิก ในอัตราส่วน 40:60 แล้วนำมาทอสลับกับด้ายคอตตอน โดยได้ออกแบบกระเป๋าจากขนสุนัขทั้งหมด 5 รูปแบบ เพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์นี้ มีต้นทุนตั้งแต่ 400-1,100 บาท แต่มีราคาขายอยู่ที่ราวๆ 1,500-4,000 บาท

นายธเนศ ศรีกฤษณพล นักศึกษาสาขาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. เจ้าของผลงาน “เครื่องประดับแห่งการให้” ผลงานการออกแบบในกลุ่มสาขา Metal Design กล่าวว่า เราต้องการให้เครื่องประดับ ไม่ได้เป็นเพียงสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อเสริมความสวยงามให้กับผู้สวมใส่เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความงามในด้านจิตใจได้ด้วยการออกแบบเครื่องประดับแต่ละชิ้น ได้รับแรงบันดาลใจจากการนำลักษณะอวัยวะมนุษย์ เช่น ไต หัวใจ มาผสมรวมกับลวดลายต่างๆ ของต้นกล้วย เพื่อบ่งบอกถึงความหมายที่แตกต่างกันไป

นายวงศธร ชัยเชิดชูวงศ์ นักศึกษาสาขาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. เจ้าของผลงาน “Bann Chair” เก้าอี้ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบในกลุ่ม Furniture Design กล่าวว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ต้องคำนึงถึงประโยชน์ด้านการใช้งานเป็นพิเศษ จะไม่มีการใช้ตะปูในการต่อไม้แต่ละชิ้นเข้าหากันเลย แต่จะนำวิธีประกอบไม้เข้าด้วยกันโดยการเข้ามุม ซึ่งนี่เป็นจุดเด่นของเก้าอี้ Baan Chair ที่แสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทย ผลงานชิ้นนี้จึงเปรียบเสมือนการผสมผสานความเป็นไทยด้วยการออกแบบที่เกิดจากภูมิปัญญาเรื่องการเข้าไม้ ผสมกับความสากล ด้วยการใช้ไม้วอลนัท นอกจากนี้ จะเห็นว่าขาของเก้าอี้ จะมีเพียง 3 ขา เพื่อให้เหมาะแก่การใช้งานภายในสถานที่ที่มีเนื้อที่จำกัด เช่น ในร้านอาหารได้ต่อไป.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เผย 6 เทรนด์สินค้าอุตสาหกรรมที่น่าจับตามองในยุคเจนเนอเรชั่น Z ผ่านงานแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และผลงานนักศึกษา... 28 เม.ย. 2557 15:19 28 เม.ย. 2557 17:15 ไทยรัฐ