วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังจ่อตั้งงบปี 58 ขาดดุล 5 แสน ล.พ่วง 2 ล้านล.กระตุ้น ศก.

คลัง-สำนักงบฯ วางทางเลือกงบปี 58 รอรัฐบาลใหม่เคาะ ชงขาดดุล 5 แสนล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจ พ่วงลงทุน 2 ล้านล้านเข้าไปในงบ แบ่งเป็น 3 ส่วนใช้งบหน่วยงาน-รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง และร่วมทุนกับเอกชน ส่วนไฮสปีดเทรน งบน้ำ ให้ชะลอไปก่อน...

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. จากปัญหาการเมือง ส่งผลให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2558 ล่าช้าเนื่องจากไม่มีรัฐบาลใหม่ โดยนายสุวิชญ โรจนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สบน. กล่าวว่า จากการหารือระหว่างกระทรวงการคลังกับสำนักงบประมาณ ในการจัดทำงบประมาณราย จ่ายปี 2558 ได้เตรียมทางเลือกไว้ให้รัฐบาลใหม่ตัดสินใจ หากรัฐบาลใหม่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ และนำโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 2 ล้านล้านบาท ที่มีปัญหาออกกฎหมายกู้เงินไม่ได้ มาใส่ไว้ในงบประมาณปี 2558 ซึ่งสามารถทำงบประมาณแบบขาดดุลได้ 5 แสนล้านบาท หรือประมาณ 4% ของจีดีพี

ทั้งนี้ การตั้งเพดานขาดดุลเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเพื่อรองรับโครงการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และจากการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลน้อยกว่าประมาณไว้มาก เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี ขณะที่งบประมาณประจำที่เป็นเงินเดือน และงบดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยในขณะนี้ได้ชะลอตัวรุนแรงจนเข้าสู่ภาวะถดถอย ทางสำนักงบประมาณ ยังมีทางเลือกในการทำงบประมาณให้เข้าสู่งบสมดุลให้กับรัฐบาลใหม่ได้พิจารณา ซึ่งงบประมาณปี 2558 จะขาดดุลได้ 1.5 แสนล้านบาท ลดลงจากงบประมาณปี 2557 ที่ขาดดุล 2.5 แสนล้านบาท โดยในปีงบประมาณ 2559 จะเหลือขาดดุล 7.5 หมื่นล้านบาท และในปีงบประมาณ 2560 จะเข้าสู่ภาวะสมดุล แต่เห็นว่ารัฐบาลควรเลือกแนวทางการขาดดุลงบประมาณเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่า ซึ่งประเมินเบื้องต้นงบประมาณปี 2558 จะเริ่มใช้ได้อย่างเร็วในเดือน ก.พ. 2558 ซึ่งเหลือเวลาการใช้งบประมาณอีกเพียง 5 เดือน ยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนจากการทำงบขาดดุล 5 แสนล้านบาท ได้ทัน จึงต้องให้รัฐบาลใหม่พิจารณาในระดับที่เหมาะสมอีกครั้ง

 

นอกจากนี้ ในส่วนโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 2 ล้านล้านบาท ที่ไม่สามารถใช้เงินกู้จากการออก พ.ร.บ.กู้เงินได้นั้น กระทรวงการคลังได้หารือกับกระทรวงคมนาคม และกำหนดกรอบการลงทุน 2 ล้านล้านบาทไว้ 3 ส่วน ในส่วนแรก โครงการที่เป็นการลงทุนของภาครัฐ หรือส่วนราชการดำเนินการ เช่น สร้างถนน 4 ช่องจราจร สร้างถนนเชื่อมเมืองต่างๆ สร้างด่านศุลกากร และสร้างท่าเรือ ให้ใช้เงินจากงบประมาณ ส่วนที่สอง เป็นโครงการที่รัฐวิสาหกิจดำเนินการ เช่น โครงการรถไฟรางคู่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง- สีส้ม-สีชมพู จะใช้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังจัดหาให้ และส่วนที่สามเป็นการร่วมลงทุนรัฐและเอกชน (PPP) เช่น โครงการถนนมอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-นครราชสีมา

ขณะที่โครงการรถไฟความเร็วสูง และโครงการลงทุนน้ำจากการออก พ.ร.ก.กู้เงิน 3.5 แสนล้าน ต้องชะลอออกไปก่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับรัฐบาลใหม่ว่าจะนำมาพิจารณาอีกหรือไม่.

คลัง-สำนักงบฯ วางทางเลือกงบปี 58 รอรัฐบาลใหม่เคาะ ชงขาดดุล 5 แสนล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจ พ่วงลงทุน 2 ล้านล้านเข้าไปในงบ แบ่งเป็น 3 ส่วนใช้งบหน่วยงาน-รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง และร่วมทุนกับเอกชน ส่วนไฮสปีดเทรน งบน้ำ ให้ชะลอไปก่อน.. 28 เม.ย. 2557 15:13 28 เม.ย. 2557 16:29 ไทยรัฐ