วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วัคซีนไม่ใช่ทางเลือก การจัดการสำคัญกว่า

อากาศกำลังเปลี่ยนฤดู ส่งผลให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์รายย่อยได้รับผลกระทบ เพื่อป้องกันความเสียหาย นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์บอกว่า ในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องเตรียมป้องกันปัญหาน้ำท่วม สภาพโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่ชื้นแฉะทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร ปากและเท้าเปื่อยได้ง่าย ฉะนั้นช่วงนี้เกษตรกรต้องเตรียมหาพื้นที่ดอนไว้สำหรับอพยพ หากเกิดกรณีน้ำท่วมขัง

สัตว์ปีกต้องเฝ้าระวังป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน ปรับปรุงแก้ไขโรงเรือน รอยรั่ว ผ้ากันฝน เพื่อป้องกันไม่ให้ฝนสาดเข้าคอกเลี้ยง เพื่อป้องกันไม่ให้ไก่เป็นโรคหวัด นิวคลาสเซิล และอหิวาต์

โค-กระบือ จะเป็นโรคทางเดินอาหาร ปากเท้าเปื่อย และโรคคอบวม (เฮโมรายิกเซพติกซีเมีย) โดยเฉพาะวัวที่กำลังตั้งท้อง หรือมีลูกเล็ก ต้องให้วิตามิน แร่ธาตุ เพื่อไม่ให้เกิดความเครียด

“ในแถบอาเซียน ประเทศที่เลี้ยงวัวมีคุณภาพก็คือไทย แต่ขณะนี้บ้านเรากลับมีวัวไม่เพียงพอต่อการบริโภค ทางกรมจึงเร่งสร้างฝูงพ่อ-แม่พันธุ์และสนับสนุนให้มีการเลี้ยงพร้อมพัฒนาสายพันธุ์ให้มีน้ำหนักเนื้อมากขึ้น ด้วยวิธีเอาน้ำเชื้อโคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน ชาโลเลย์ มาผสมเทียมโคพันธุ์ต่างๆ ให้ฟรี”

สำหรับสุกรจะท้องร่วงง่ายและเป็นโรคแท้งติดต่อระบาด ซึ่งมักจะเกิดในเกษตรกรรายย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งโรคดังกล่าวมีสาเหตุมาจากแม่สุกรได้รับเชื้อไวรัส PRRS หรือ PED การแก้ปัญหาที่ดีสุดก็คือ ปรับระบบการเลี้ยง ควบคุมป้องกันโรคให้ได้มาตรฐาน จัดการคอกสัตว์ให้แห้งสะอาด

ส่วนวัคซีนที่คิดว่าเป็นทางป้องกันที่ดีสุด อธิบดีกรมปศุสัตว์ บอกว่าวัคซีนไม่ใช่ทางเลือก แต่อยู่ที่การจัดการ การเฝ้าระวัง รักษาความปลอดภัยที่ผ่านมาเกษตรกรมักจะให้กรมเข้ามาดูและช่วยฉีดวัคซีนควบคุมโรคไม่ให้ระบาดในพื้นที่อื่น ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด นั่นไม่ใช่วัคซีนรักษาโรค เพราะโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ RNA ที่เชื้อมีการเปลี่ยนแปลงได้เร็วตลอดเวลา ทำวัคซีนรักษาได้เฉพาะปีเท่านั้น หลังจากนั้นเชื้อจะเปลี่ยน วัคซีนชนิดเดิมใช้ไม่ได้ผล ต้องทำวัคซีนกันแบบปีต่อปี

ฉะนั้นวิธีแก้ป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค อยู่ที่เกษตรกรต้องดูแลจัดการเรื่องของไบโอซีเคียวริตีในฟาร์ม ที่เป็นมาตรการกำจัดเชื้อที่ก่อโรคมากกว่าการใช้วัคซีน และควรเข้มงวดเรื่องของระบบความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้โรคกลับมาเกิดซ้ำ เมื่อดูแลจัดการฟาร์มดี โรคดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน.

ในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องเตรียมป้องกันปัญหาน้ำท่วม สภาพโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่ชื้นแฉะทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร ปากและเท้าเปื่อยได้ง่าย ฉะนั้นช่วงนี้เกษตรกรต้องเตรียมหาพื้นที่ดอนไว้สำหรับอพยพ ... 28 เม.ย. 2557 14:34 28 เม.ย. 2557 14:40 ไทยรัฐ