วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พิษการเมือง กดดัชนีเครดิตอุตฯ เดือน มี.ค. ร่วงต่ำในรอบ 57 ด.

ส.อ.ท.เผย ปัญหาการเมือง กดดัชนีเครดิตภาคอุตฯ เดือน มี.ค. อยู่ที่ระดับ 84.7 ร่วงจากระดับ 85.7 ในเดือน ก.พ. ต่ำสุดในรอบ 57 เดือน ชี้หากยืดเยื้อ จะกระทบความสามารถแข่งขัน และการเข้าสู่เออี จี้รัฐออกมาตรการกระตุ้นบริโภคในประเทศ...

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 57 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือน มี.ค. 2557 อยู่ที่ระดับ 84.7 ปรับตัวลดลงจากระดับ 85.7 ในเดือน ก.พ. ซึ่งลดลงต่ำสุดในรอบ 57 เดือน นับตั้งแต่เดือน ก.ค. 2552 โดยค่าดัชนีภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงมาต่อเนื่อง เกิดจากองค์ประกอบยอดคำสั่งซื้อโดยรวม, ยอดขายโดยรวม, ปริมาณการผลิต และผลประกอบการที่ปรับลดลง จากความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการยังอยู่ในภาวะอ่อนแอ จากปัญหาการเมือง ขณะที่ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น แต่ไม่สามารถปรับราคาขายได้ ทำให้ผู้ประกอบการขาดความเชื่อมั่นที่จะขยายการลงทุน

อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อต่อไป จะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาว ตลอดจนการเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ยังเห็นว่ามีความจำเป็นมากที่ภาครัฐจะต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะนี้

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 99.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 98.4 ในเดือน ก.พ. ซึ่่งเกิดจากองค์ประกอบ ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม, ยอดขายโดยรวม, ปริมาณการผลิต, ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ

ส่วนข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการที่มีต่อภาครัฐในเดือน มี.ค.นี้ ต้องการให้เร่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองให้ยุติโดยเร็ว โดยใช้สันติวิธี ขณะเดียวกัน ภาครัฐควรหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ มีการเร่งเจรจาการค้าระหว่างประเทศกับประเทศคู่ค้าสำคัญที่ยังไม่มีความตกลงระหว่างกัน เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุน รวมทั้งลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน รวมถึงควรมีการกำหนดนโยบาย และโครงการสนับสนุนด้านการประหยัดพลังงานให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเอสเอ็มอี.

ส.อ.ท.เผย ปัญหาการเมือง กดดัชนีเครดิตภาคอุตฯ เดือน มี.ค. อยู่ที่ระดับ 84.7 ร่วงจากระดับ 85.7 ในเดือน ก.พ. ต่ำสุดในรอบ 57 เดือน ชี้หากยืดเยื้อ จะกระทบความสามารถแข่งขัน และการเข้าสู่เออี จี้รัฐออกมาตรการกระตุ้นบริโภคในประเทศ... 28 เม.ย. 2557 12:22 28 เม.ย. 2557 12:44 ไทยรัฐ