วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อย.ทำเก๋! รับจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

อย.ลดขั้นตอนการรับจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุม เร่งพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้รับจดแจ้งอัตโนมัติ เริ่มให้กลุ่มอาสาสมัครทดลองใช้ วันนี้ (28 เม.ย. 57)...

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 57 ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และในฐานะโฆษก อย. เปิดเผยว่า อย.มีนโยบายปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ลดขั้นตอนการรับจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุม โดยพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ให้สามารถรับจดแจ้งเครื่องสำอางได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งมีข้อดี คือ ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอางได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวน ประมวลผลทันที ด้วยมาตรฐานเดียวกัน

จากเดิมเมื่อผู้ประกอบการส่งคำขอจดแจ้งเข้ามาทางอินเทอร์เน็ต เจ้าหน้าที่จะพิจารณารายละเอียดทั้งหมด ตั้งแต่คำที่ใช้เป็นชื่อการค้า/ชื่อเครื่องสำอาง ประเภท ตลอดจนสารที่ใช้เป็นส่วนผสม ว่า มีความสอดคล้องกัน และไม่ขัดกับกฎหมาย จึงจะออกใบรับแจ้งให้ ซึ่งจะใช้เวลา 3 วันทำการ แต่เมื่อใช้ระบบรับจดแจ้งอัตโนมัติ หากผู้ประกอบการส่งรายละเอียดคำขอจดแจ้งเข้ามาได้ครบถ้วน ระบบจะประมวลผล และรับแจ้งโดยอัตโนมัติ ได้รับใบรับแจ้งทันที

ทั้งนี้ ระบบจะสามารถคัดกรองรายละเอียดได้ระดับหนึ่ง ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งรายละเอียดด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามคำแนะนำในคู่มือที่สำนักงานฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด เพราะหากผู้ประกอบการแจ้งรายละเอียดที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบในปัญหาที่จะเกิดขึ้น และอาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินการขั้นตอนอื่นๆ ต่อไป เช่น ถ้าชื่อประเทศผู้ผลิตที่ระบุในใบรับแจ้งไม่ตรงกับข้อมูลที่ฉลาก จะไม่สามารถผ่านพิธีการทางศุลกากรเพื่อนำเข้า เป็นต้น ในกรณีที่ผู้ประกอบการตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง หรือประสงค์จะปรับสูตรของผลิตภัณฑ์โดยยังคงใช้ชื่อเดิม สามารถทำได้ด้วยการทำหนังสือแจ้งขอยกเลิกใบรับแจ้งเดิมและยื่นคำขอจดแจ้งใหม่

"การดำเนินงานเพื่อรับจดแจ้งเครื่องสำอางด้วยระบบอัตโนมัตินี้ ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ระบบสามารถประมวลผลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในส่วนของสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนผสม และคำที่ห้ามใช้เป็นชื่อ หรือส่วนหนึ่งของชื่อเครื่องสำอาง โดย อย.จะเริ่มให้กลุ่มอาสาสมัครทดลองใช้ระบบ ในวันที่ 28 เม.ย. 2557 นี้ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบ และจะได้พัฒนาให้สมบูรณ์ที่สุด เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการทุกรายในอนาคตอันใกล้นี้" โฆษก อย. กล่าวในที่สุด.

อย.ลดขั้นตอนการรับจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุม เร่งพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้รับจดแจ้งอัตโนมัติ เริ่มให้กลุ่มอาสาสมัครทดลองใช้ วันนี้ (28 เม.ย. 57)... 28 เม.ย. 2557 12:13 28 เม.ย. 2557 12:54 ไทยรัฐ