วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษตรฯ สบช่องส่งออกชมพู่บุกตลาดจีน สั่งซื้อลอตแรก 20 ตัน!

นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมฯร่วมกับสำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ประสบความสำเร็จในการประดิษฐ์ถุง พลาสติกห่อผลไม้ โดยใช้ถุงห่อผลชมพู่เพื่อป้องกันแมลงวันผลไม้ทำให้ AQSIQ ยอมรับในประสิทธิภาพของถุงพลาสติกที่ผลิตในไทย ทำให้ทางจีนได้อนุญาตให้ไทยสามารถส่งออกชมพู่ไปยังจีนได้จำนวน 8 สวน โดยจะเริ่มส่งออกครั้งแรกในเดือน ก.ย.นี้ ประมาณ 10-20 ตัน และเดือน ก.พ.58 จะอนุญาตให้ส่งออกเพิ่มอีก 41 หลังถูกจีนระงับการนำเข้าเมื่อปี 55

ทั้งนี้ ทางการจีนเสนอว่า ชมพู่ที่จะส่งออกไปจีนต้องมาจากสวนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ดี (GAP) และอยู่ภายใต้ระบบการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้แบบผสมผสาน (IPM) ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ทั้งยังต้องห่อผลชมพู่เมื่อผลชมพู่มีอายุไม่เกิน 7 วัน ด้วยถุงพลาสติกที่ใช้ห่อผลชมพู่ต้องมีตรารับรอง และบนถุงต้องมีคำว่า ผ่านการควบคุมตรวจสอบโดยกรมวิชาการเกษตร นอกจากนั้น สินค้าที่ส่งออกต้องผ่านการคัดบรรจุจากโรงคัดบรรจุที่ขึ้นทะเบียนมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 13 โรง เป็นโรงคัดบรรจุที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 6 โรง ผ่านการตรวจประเมินจากจีนแล้วจำนวน 4 โรง

“ทางจีนได้ขอให้ไทยมีการตรวจโรคและแมลงศัตรูพืชก่อนส่งออกโดยให้ดำเนินการที่โรงคัดบรรจุและการเก็บเกี่ยวและขนส่งสินค้าต้องมีภาชนะหรือวัสดุคลุมปิดมิดชิด และมีระบบป้องกันแมลงวันผลไม้ที่รัดกุมด้วย ซึ่งขณะนี้กรมฯได้ฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกชมพู่ ผู้รวบรวม และผู้ส่งออกแล้วกว่า 250 ราย พร้อมเร่งผลักดันแปลงปลูกชมพู่เข้าสู่มาตรฐาน GAP เพิ่มเติมจากเดิมที่ผ่านการรับรองแล้วกว่า 200 แปลง เพื่อสร้างมาตรการควบคุมการส่งออกชมพู่”.

กรมวิชาการเกษตร ประดิษฐ์ถุงพลาสติกห่อชมพู่ ป้องกันแมลงวัน ส่งออกไปจีน หลังถูกระงับไปเมื่อปี 55 ... 28 เม.ย. 2557 10:07 28 เม.ย. 2557 11:23 ไทยรัฐ