วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กฟผ.ผุดโรงไฟฟ้าบางปะกง

กฟผ.ผุดโรงไฟฟ้าบางปะกง

  • Share:

นายพล คงเสือ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กฟผ.ได้ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ Public Scoping (ค.1) โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน เครื่องที่ 1-2) รวมถึงประชาชนหน่วยงานราชการในพื้นที่หน่วยงานองค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม และสื่อมวลชนรวม 1,000 คน ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1-2) เป็นโครงการก่อสร้างตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2555-2573 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (พีดีพี 2010) ซึ่งกำหนดให้ กฟผ.ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ซึ่งการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในครั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

สำหรับขั้นตอนต่อไป กฟผ.จะสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในภาคสนาม ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากร สภาพเศรษฐกิจและสังคม ความเป็นอยู่ สถานะทางสุขภาพของประชาชนในชุมชน (ค.2) ในเดือน พ.ค.นี้ และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) ในเดือน ก.ย.เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะความคิดเห็นต่อผลการศึกษา และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ก่อนเสนอรายงานให้ สผ.ดำเนินขั้นตอนต่อไป

นายพลกล่าวว่า ในการจัดรับฟังความคิดเห็นฯข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย กฟผ.จะนำไปพิจารณาหาแนวทางป้องกันแก้ไขและศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้โรงไฟฟ้าบางปะกงที่กำลังจะก่อสร้างนี้ เป็นโรงไฟฟ้าของชาวฉะเชิงเทรา ที่ไม่เพียงช่วยพัฒนาสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดเท่านั้น แต่ยังเป็นโรงไฟฟ้าสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าให้กับประเทศ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้