วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อย่าให้ระคายเคืองฯ

โดย

ทุกครั้งที่เกิดความขัดแย้งรุนแรงในบ้านเมือง พสกนิกรชาวไทยต่างหวังพึ่งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อดับร้อนให้แก่ประเทศชาติ ในวิกฤติการเมืองที่ยืดเยื้อขณะนี้ บางฝ่ายพูดถึงนายกรัฐมนตรีพระราชทาน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 7 แม้แต่รัฐบาลที่คัดค้านมาตรา 7 ก็ประกาศว่าจะขอพระบรมราชวินิจฉัย ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกินเลย

ประเด็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 7 เริ่มซาๆไป นักกฎหมายส่วนใหญ่เห็นว่าไม่สามารถทำได้ เพราะมาตรา 7 ระบุว่า ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญบังคับแก่กรณีใด ให้วินิจฉัยไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่เรื่องนายกรัฐมนตรีมีบัญญัติไว้ชัดเจน ว่าต้องมาจาก ส.ส. และได้รับเลือกจากเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร

แต่ถ้ารัฐบาลจะใช้มาตรา 7 เพื่อขอพระบรมราชวินิจฉัย ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง พร้อมกับคณะรัฐมนตรี และห้ามปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ก็ไม่มีรัฐธรรมนูญมาตราใดที่ขอให้มีพระบรมราชวินิจฉัยว่า ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถูกต้องหรือไม่? แต่ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยว่าร่างกฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่?

รัฐธรรมนูญยังให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ที่จะวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่? ถ้าทำผิดมาตรา 266 และ 268 เรื่องการก้าวก่ายแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ และถือว่าคำวินิจฉัยนั้นเป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาล แต่คณะรัฐมนตรีชุดนี้ทำท่าจะไม่ยอมรับ ถ้าวินิจฉัยไม่ถูกใจ

เกี่ยวกับเรื่องการขอพึ่งพระบารมี มีกลุ่มรัฐบุคคล ซึ่งมี พล.อ.สายหยุด เกิดผล อดีต ผบ.ทหารสูงสุดเป็นผู้นำ เสนอให้ร่าง พระบรมราชโองการ เรื่องการแก้ปัญหาของบ้านเมือง ให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ นำขึ้นทูลเกล้าฯและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และอ้างว่า พล.อ.เปรมเห็นชอบแล้ว แต่ ทส.ชี้แจงว่าเพียงแต่รับทราบ

ประธานองคมนตรีเคยบอกนักข่าวว่า ท่านเองก็ “เคยถูกด่า” แสดงว่าถูกมองเป็นคู่ขัดแย้งด้วย จึงน่าสงสัยว่าพระบรมราชโองการที่ พล.อ.เปรมลงนาม จะเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายหรือไม่? จะขจัดหรือขยายความขัดแย้ง? โฆษกพรรคเพื่อไทยออกมาโจมตีแล้วว่า ข้อเสนอของกลุ่มรัฐบุคคล ไม่มีรัฐธรรมนูญรองรับ เป็นแนวคิดตกยุค และเป็นเผด็จการ

ทุกฝ่ายพึงระมัดระวังอย่างยิ่ง จะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่มิบังควรหรือเป็น การระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท และสนับสนุน การแก้ปัญหาตามรัฐธรรมนูญ การพูดจาเพื่อหาทางออกให้ประเทศร่วมกัน เพราะดูเหมือนหลายฝ่ายจะยอมลดราวาศอก ลดท่าทีที่สุดโต่ง ยอมรับว่าในการแก้ปัญหาของประเทศจะต้อง มีปฏิรูป และการเลือกตั้งก็เป็นส่วนหนึ่ง.

28 เม.ย. 2557 09:39 28 เม.ย. 2557 09:39 ไทยรัฐ