วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.ศรีปทุม รับสมัคร ป.โท-เอก ให้ทุนด้วย!

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท-เอก ปี 2557 พร้อมรับทุนสนับสนุนทัศนศึกษาต่างประเทศ...
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน และขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปี 2557 พร้อมรับทุนสนับสนุนทัศนศึกษาต่างประเทศ 20,000 บาท มอบสำหรับผู้สมัครและลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เท่านั้น พร้อมสิทธิ์การแบ่งชำระค่าเล่าเรียน ผ่านบัตรเครดิต ดอกเบี้ย 0% รับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ทั้งนี้ หลักสูตรระดับปริญญาโท ที่เปิดรับที่วิทยาเขตบางเขน ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - สำหรับนักบริหาร , หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต , หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต , หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต , บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต , หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต , หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต , หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต , หลักสูตรระดับปริญญาโท วิทยาเขตขอนแก่น  ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต , หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , หลักสูตรระดับปริญญาโท วิทยาเขตชลบุรี  ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต , หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต , หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่เปิดรับที่วิทยาเขตบางเขน ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต , หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต , หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
 
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร.02-561-2222 ต่อ 3004 -4 หรือ www.spu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท - เอก ปี 2557 พร้อมรับทุนสนับสนุนทัศนศึกษาต่างประเทศ... 28 เม.ย. 2557 09:26 28 เม.ย. 2557 09:39 ไทยรัฐ