วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ่อลงดาบฟันกรมประชาสัมพันธ์ เหตุโครงข่ายทีวีดิจิตอลล่าช้า

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. เตรียมพิจารณาบทลงโทษ กรมประชาสัมพันธ์ เหตุติดตั้งโครงข่ายทีวีดิจิตอลล่าช้า ชี้โทษหนัก-เบาขึ้นอยู่กับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้เช่าใช้บริการ...

แหล่งข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ได้ส่งหนังสือขอขยายระยะเวลาติดตั้งโครงข่ายทีวีดิจิตอลไป ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ หรือ กสทช.แล้ว โดยสาเหตุของการขยายระยะเวลาครั้งนี้ เพราะติดปัญหาทางการเมืองทำให้ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์บางอย่างสะดุด และติดตั้งไม่ทันตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตกำหนดเฟสแรกร้อยละ 50 ในเดือนมิถุนายนนี้ จึงขอขยายระยะเวลาติดตั้งออกไปอีก 2 เดือนจากเดือนมิถุนายน และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้

สำหรับแผนลงทุนโครงข่ายกรมประชาสัมพันธ์ ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2557 จำนวน 980 ล้านบาท เพื่อลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 18 สถานีส่งหลัก ครอบคลุมครัวเรือนทั่วประเทศร้อยละ 50 ส่วนปี 2558 ลงทุนเพิ่มอีก 1,250 ล้านบาท ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณอีก 21 สถานีส่งหลัก หรือครบทั้ง 39 สถานีส่งหลักทั่วประเทศ และปี 2559 ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณในสถานีส่งเสริม 114 สถานี โดยใช้งบประมาณลงทุนโครงข่าย 3 ปีรวม 3,700 ล้านบาท ส่วนต้นทุนการให้บริการคงที่ประกอบด้วยค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก หรือ สถานีส่งสัญญาณ รวม 39 ล้านบาทต่อปี ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียม 60 ล้านบาทต่อปี และค่าเช่าโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก 20 ล้านบาทต่อปี

พันเอกนที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท. กล่าวว่า บทลงโทษของผู้ให้บริการโครงข่ายที่ติดตั้งล่าช้านั้น ต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน ทั้งเงื่อนไขในการให้ใบอนุญาต และผลกระทบต่อผู้เช่าใช้บริการ โดย ปีแรกจะต้องครอบคลุม 11 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งประเทศภายใน 1 ปี ครอบคลุม ร้อยละ 80 ภายใน 2 ปี ร้อยละ 90 ภายใน 3 ปี และครอบคลุม ร้อยละ 95 ภายใน 4 ปี และหากไม่ดำเนินการติดตั้งตามที่ระบุไว้ จะมีโทษตั้งแต่ตักเตือนจนถึงเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ ยังไม่มีผู้เช่าใช้บริการ.

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. เตรียมพิจารณาบทลงโทษ กรมประชาสัมพันธ์ เหตุติดตั้งโครงข่ายทีวีดิจิตอลล่าช้า ชี้โทษหนัก-เบาขึ้นอยู่กับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้เช่าใช้บริการ... 27 เม.ย. 2557 17:44 27 เม.ย. 2557 19:36 ไทยรัฐ