Thairath Logo
กีฬา

พาณิชย์ ลุยบุกตลาดอาเซียน ดันผู้ส่งออกพร้อมเข้าเออีซี

Share :

“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ” สั่งลุยเพิ่มยอดตลาดอาเซียนครึ่งปีหลัง เพิ่มกิจกรรมถี่ยินบ มั่ใจขึ้นแท่นตลาดเบอร์หนึ่งของไทยแซงหน้าตลาดสหรัฐฯ-ญี่ปุ่นเป็นปีที่ 5...

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีหลัง 57 กรมฯ มีแผนจะจัดกิจกรรมบุกเจาะตลาดอาเซียนอีกจำนวนมาก ทั้งการจัดงานแสดงสินค้าไทย (ไทยวีค) การนำคณะผู้ส่งออกเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การจัดคณะผู้แทนการค้าสินค้าต่างๆ ไปขายสินค้า และการร่วมกับห้างสรรพสินค้าในอาเซียนจัดกิจกรรมโปรโมตสินค้าไทย มั่นใจว่าปีนี้อาเซียนจะยังเป็นตลาดอันดับหนึ่งของไทยเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน คิดเป็นสัดส่วนส่งออกราว 25% ของการส่งออกทั้งหมด มากกว่าตลาดเดิมอย่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ที่มีสัดส่วนตลาดละ 10%

สำหรับการจัดงานไทยวีค มีแผนจะนำคณะผู้แทนการค้าไทยไปขายสินค้า 9 ครั้ง ที่ย่างกุ้ง โฮจิมินห์ ฮานอย มะนิลา กัวลาลัมเปอร์ พนมเปญ เวียงจันทน์ สิงคโปร์ จาการ์ตา และสุราบายา ส่วนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้ามี 7 งาน เช่น งานแสดงเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่สิงคโปร์ งานแสดงสินค้าเครื่องจักรกล ที่เวียดนามและอินโดนีเซีย เป็นต้น ส่วนการจัดคณะผู้แทนการค้า จะจัด 13 ครั้งในประเทศอาเซียน ครอบคลุมสินค้าอาหาร เกษตร ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร พลาสติก และแฟชั่น

นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีแผนที่จะเร่งผลักดันให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออกของไทยเตรียมความพร้อมในการใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) สำหรับกิจกรรมที่จะใช้สนับสนุนผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดอาเซียน กรมฯ ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี บิสเนส ซัพพอร์ต เซ็นเตอร์  ซึ่งเปิดแล้ว 10 ศูนย์ใน 8 ประเทศอาเซียน มีหน้าที่ให้บริการด้านข้อมูลการค้า การลงทุน เกี่ยวกับอาเซียนทั้งหมด ตลอดจนให้คำปรึกษาเชิงลึก การนัดหมายผู้นำเข้า และการช่วยหาวัตถุดิบ รวมถึงได้เปิด ดีไอทีพี เออีซี คลับ เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ปัจจุบันมีสมาชิก 750 ราย.

อ่านเพิ่มเติม...
เออีซีนันทวัลย์ ศกุนตนาคไทยวีคงานแสดงสินค้าอาเซียนตลาดอันดับหนึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ