วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.จับตาเข้ม'ไวรัสเมอร์ส'ยันยังไม่พบในไทย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขยันยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสเมอร์สในไทย สั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ โรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ 53 จังหวัดที่มีชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ ...

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังประชุมผู้เชี่ยวชาญติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับไวรัสเมอร์สว่า ผลการเฝ้าระวังจนถึงวันนี้ พบผู้ป่วยที่อาการเข้าข่ายเฝ้าระวังจำนวน 9 ราย ใน 3 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี กรุงเทพมหานคร และปัตตานี ซึ่งรายสุดท้ายกลับมาจากพิธีอุมเราะห์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียและมีอาการป่วยเป็นโรคปอดบวม เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ส่วนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันไม่พบเชื้อไวรัสเมอร์ส 8 ราย ส่วนอีก 1 รายที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลเอกชน อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ อาการดี ไม่มีรายใดรุนแรง และยังไม่พบผู้เสียชีวิต

นอกจากนี้ ยังได้จัดระบบติดตามเฝ้าระวังผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยทั้ง 9 รายที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดด้วย ซึ่งหากพบว่าป่วยเป็นไข้หวัด ไอ ปอดบวมจะรับเข้ารักษาในโรงพยาบาลให้รักษาในห้องแยกโรค พร้อมทั้งส่งตรวจหาเชื้อไวรัสเมอร์สทันที หากไม่พบอาการจะให้คำแนะนำและติดตามอาการเป็นระยะเวลา 30 วัน จนถึงวันนี้ยังไม่พบมีรายใดป่วยแต่อย่างใด

ในการป้องกันการติดไวรัสเมอร์สในกลุ่มประชาชนที่เดินทางไปประกอบศาสนกิจที่ประเทศตะวันออกกลาง กระทรวงสาธารณสุขจะประสานกับคณะกรรมการศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทยและผู้ที่นำพี่น้องไทย – มุสลิมไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ได้แก่ บริษัททัวร์ โดยจะมีช่วงที่สำคัญ 2 ช่วง คือ ช่วงเดือนเมษายน–พฤษภาคม ซึ่งตลอดเดือนเมษายน 2557 มีผู้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ประมาณ 5,000 คน และช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายนของทุกปี เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว ทั้งก่อนไป ระหว่างอยู่ในประเทศนั้นๆ และภายหลังกลับมาแล้ว ซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันกับที่ใช้ดูแลผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด โดยในสัปดาห์หน้าจะประชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 53 จังหวัด โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบวิดีโอ เพื่อชี้แจงมาตรการการป้องกันเฝ้าระวังไวรัสเมอร์ส

ทั้งนี้ ไวรัสเมอร์ส เป็นเชื้อที่พบเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาในประเทศแถบตะวันออกกลาง พบผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพียง 200 กว่าคนเท่านั้น เมื่อเทียบกับไข้หวัดใหญ่ 2009 ซึ่งในการระบาดปีแรกพบทั่วโลกติดเชื้อกว่า 100 ล้านคน ซึ่งความสามารถในการแพร่ระบาดของไวรัสเมอร์สจะน้อยกว่าไข้หวัดใหญ่ 2009 แต่อัตราการป่วยตายสูงกว่าอยู่ที่ร้อยละ 32.

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขยันยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสเมอร์สในไทย สั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ โรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ 53 จังหวัดที่มีชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียขอ 27 เม.ย. 2557 12:30 27 เม.ย. 2557 15:17 ไทยรัฐ