วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อลังการผสานศิลป์ เชิดชูผลงานศิลปินแห่งชาติ

อลังการผสานศิลป์ เชิดชูผลงานศิลปินแห่งชาติ

  • Share:

นับเป็นการรวมผลงานของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์และวรรณศิลป์ ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย มาไว้ในงาน “อลังการผสานศิลป์แห่งชาติ” ซึ่งจัดโดย ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่ร่วมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ด้วยการจัดนิทรรศการแสดงประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ ในสาขาทัศนศิลป์และสาขาวรรณศิลป์ กว่า 60 ท่าน รวมทั้งนำผลงานสุดยอดของแต่ละท่าน มาจำหน่ายเพื่อนำรายได้ 25% สมทบทุนจัดหาเสื้อเกราะ มอบให้ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยระยะเวลาการจัดงานนาน 1 เดือนเต็ม ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค.ที่ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค

คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ (ทมยันตี).

ผลงานที่เป็นมาสเตอร์พีชของศิลปินแห่งชาติ ในสาขาทัศนศิลป์ที่นำมาจัดแสดงในงาน มีอาทิ อ.สวัสดิ์ ตันติสุข, ชำเรือง วิเชียรเขตต์, กมล ทัศนาญชลี, ศ.ประหยัด พงษ์ดำ, อินสนธิ์ วงศ์สาม, พิชัย นิรันต์, ประเทือง เอมเจริญ, ศ.เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ, ดร.นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน, ศ.เดชา วราชุน, ศ.ปรีชา เถาทอง, เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, ศ.วิโชค มุกดามณี และ ช่วง มูลพินิจ ส่วนนักประพันธ์ที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ในสาขาวรรณศิลป์ ที่นำมาแสดงในงาน มีอาทิ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, กัณหา เคียงศิริ (ก.สุรางคนางค์), อบ ไชยวสุ นักเขียนการ์ตูนล้อเลียน, สุกัญญา ชลศึกษ์ (กฤษณา อโศกสิน), ม.ล.ปิ่น มาลากุล, อังคาร กัลยาณพงศ์, เสนีย์ เสาวพงศ์, สุวัฒน์ วรดิลก (รพีพร), อาจินต์ ปัญจพรรค์, คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ (ทมยันตี), เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์-กวีนิพนธ์, คำสิงห์ ศรีนอก, ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา, ทวีป วรดิลก นักประพันธ์เพลง, รงค์ วงษ์สวรรค์, ม.ล.ศรีฟ้า (ลดาวัลย์) มหาวรรณ, ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ (พนมเทียน), พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร, สุภา สิริสิงห (โบตั๋น), อัศศิริ ธรรมโชติ, คำพูน บุญทวี, สุจิตต์ วงษ์เทศ, กรุณา กุศลาสัย, ชาติ กอบจิตติ, คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ (ว.วินิจฉัยกุล), ประยอม ซองทอง, สถาพร ศรีสัจจัง, มณี พยอมยงค์, ระวี ภาวิไล, โกวิท เอนกชัย เป็นต้น และในทุกสุดสัปดาห์และวันนักขัตฤกษ์ เหล่าศิลปินแห่งชาติ เจ้าของนามปากกาชื่อดัง อาทิ พนมเทียน, โบตั๋น, กฤษณา อโศกสิน, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ฯลฯ จะผลัดเปลี่ยนมาเปิดวงเสวนากันอย่างใกล้ชิดอีกด้วย.

สุภา สิริสิงห (โบตั๋น).

สุกัญญา ชลศึกษ์ (กฤษณา อโศกสิน).

ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ (พนมเทียน).

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้