วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ดุสิตโพล' เผยปชช.ห่วงบ้านเมืองแตกแยก 44.02% แนะควรถอยคนละก้าว

"ดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เผย ผลสำรวจ ปชช.ห่วงความขัดแย้งแตกแยกร้อยละ 37.52 เห็นว่าทุกฝ่ายควรถอยคนละก้าว ร้อยละ 44.02 และอยากให้บ้านเมืองสงบสุข ร้อยละ 43.14


วันที่ 27 เม.ย. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดทำโพลสำรวจความเห็นของประชาชน ถึงความเป็นห่วงบ้านเมืองว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,372 คนที่ได้ทำผลสำรวจนี้ ช่วงระหว่างวันที่ 23-26 เม.ย. 57 มีความเห็นสรุปผลได้ดังนี้

1. ประชาชนเป็นห่วงบ้านเมืองไทย ณ วันนี้ เรื่องอะไรบ้าง อันดับ 1 ความขัดแย้งแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางการเมือง พฤติกรรมนักการเมือง การทุจริตคอร์รัปชัน 37.52% อันดับ 2 บ้านเมืองไม่พัฒนา เศรษฐกิจย่ำแย่ ค่าครองชีพสูง 35.01%

อันดับ 3 สภาพสังคมเสื่อมโทรม ยาเสพติดแพร่ระบาด การก่ออาชญากรรมที่โหดเหี้ยมทารุณ 14.18% อันดับ 4 การศึกษาไม่พัฒนา ไม่ได้มาตรฐาน การได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน 7.90% และอันดับ 5 สภาพแวดล้อม อากาศแปรปรวน ภัยแล้ง น้ำไม่พอใช้ 5.39%

2. ประชาชนคิดว่าความวุ่นวายทางการเมืองไทย ณ วันนี้ ทำไมจึงแก้ไขยาก ความคิดเห็นอันดับ 1 แต่ละฝ่ายไม่คิดที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เล่นเกมกันไปมา ไม่มีใครยอมใคร มุ่งเอาชนะกัน 39.76% อันดับ 2 อำนาจและผลประโยชน์ทางการเมืองมีมาก ยากที่จะปล่อยวางได้ 25.00%

อันดับ 3 เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกมานาน แบ่งขั้วกันอย่างชัดเจน เอาความคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง 20.67% อันดับ 4 กฎหมายยังมีช่องโหว่ ไม่เด็ดขาด บทลงโทษไม่รุนแรง สองมาตรฐาน 7.09% และอันดับ 5 ยังขาดคนที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการคิดริเริ่ม แก้ปัญหาทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ 7.48%

3. ประชาชนคิดว่าควรทำอย่างไร ความวุ่นวายทางการเมืองไทยวันนี้ จึงจะยุติได้ ความคิดเห็นอันดับ 1 ควรถอยคนละก้าว ลดทิฐิ ยอมให้อภัยซึ่งกันและกัน 44.02% อันดับ 2 ทุกฝ่ายต้องร่วมมือแก้ปัญหาอย่างจริงจัง พูดคุยแลกเปลี่ยน รับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน 28.96%

อันดับ 3 เห็นแก่ประเทศชาติเป็นสำคัญ นึกถึงส่วนรวม มีจิตสำนึกที่ดี 11.20% อันดับ 4 ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหรือมีบทบาทหน้าที่ใด จะต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องและดีที่สุด 8.48% อันดับ 5 ต้องมีผู้นำทางการเมืองที่เข้มแข็ง และคณะทำงานที่มีความรู้ความสามารถ 7.34%

4. สิ่งที่ประชาชนอยากวิงวอน หรือขอร้อง เพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข คือ อันดับ 1 ขอให้ทุกคนรักและสามัคคีกัน เพื่อประเทศชาติจะได้กลับมาสงบสุขร่มเย็น 43.14% อันดับ 2 ขอให้หยุดการกระทำที่ทำร้ายบ้านเมือง และหันหน้าเข้าหากัน 25.56% 

อันดับ 3 ขอให้นักการเมืองเลิกทะเลาะเบาะแว้ง ตั้งใจทำหน้าที่เพื่อประชาชน 11.18% อันดับ 4 เคารพเสียงของคนส่วนใหญ่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 10.54% และอันดับ 5 อย่าแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง ไม่อยากเห็นการสูญเสียโดยเฉพาะผู้บริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้อง 9.58%.

"ดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เผย ผลสำรวจ ปชช.ห่วงความขัดแย้งแตกแยกร้อยละ 37.52 เห็นว่าทุกฝ่ายควรถอยคนละก้าว ร้อยละ 44.02 และอยากให้บ้านเมืองสงบสุข ร้อยละ 43.14 ... 27 เม.ย. 2557 11:54 27 เม.ย. 2557 12:47 ไทยรัฐ