วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ราชภัฏกำแพงเพชร'จับมือเทคโนฯเวียดนาม ต่อยอดวิชาการ-ภาษา

ราชภัฏกำแพงเพชร จับมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งดานัง เวียดนาม ชูประเด็นวิศวกรรมการขนส่ง-สถาปัตยกรรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและด้านสารสนเทศศาสตร์ ต่อยอดทักษะภาษาที่สอง...


ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 27 เม.ย.57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงศ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาด้านการศึกษาและอื่นๆ ให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะความร่วมมือในการพัฒนาทางด้านวิชาการจากประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและคณะ เป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศเวียดนาม ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งดานัง (Da Nang University of Technology-DUT ดียูที) ประเทศเวียดนาม ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

โดยเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรกของไทยที่จะร่วมมือทางวิชาการกับประเทศเวียดนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งดานัง หรือ ดียูที ถือเป็นหนึ่งในสามของสถาบันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของเวียดนาม ได้แก่ ฮานอย ดานัง และโฮจิมินห์ เป็นสถาบันที่ยกระดับมาจากวิทยาลัยสารพัดช่าง มีนักศึกษากว่าสองหมื่นคน ประเด็นสำคัญของความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้แก่ ทางด้านวิศวกรรมการขนส่ง/โลจิสติกส์ ด้านสถาปัตยกรรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, ด้านสารสนเทศศาสตร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามความร่วมมือทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งดานังครั้งนี้ คาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยเราคงจะได้รับการพัฒนาทางการศึกษามากขึ้น หากมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาแล้ว เราจะได้ประโยชน์อย่างมากต่อแวดวงวิชาการ โดยเฉพาะความร่วมมือในการวิจัย และกิจกรรมอื่นๆ จะทำให้อาจารย์และนักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาที่สองเพิ่มขึ้น รวมถึงการดำรงชีวิตในต่างแดนมากขึ้นอีกด้วย เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงกับวิถีโลก.

ราชภัฏกำแพงเพชร จับมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งดานัง เวียดนาม ชูประเด็นวิศวกรรมการขนส่ง-สถาปัตยกรรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและด้านสารสนเทศศาสตร์ ต่อยอดทักษะภาษาที่สอง... 27 เม.ย. 2557 11:53 27 เม.ย. 2557 14:33 ไทยรัฐ