วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อาสาสมัครต่อยอดคลังความรู้ เพิ่มบทความภาษาไทยบนวิกิพีเดีย

ดีแทค ต่อโครงการ 100,000 ชั่วโมง เดินหน้ากิจกรรม "เพิ่มพูนความรู้ให้สังคมไทยกับวิกิพีเดีย" โดยตั้งเป้าเพิ่มบทความภาษาไทยบนวิกิพีเดีย 10% ภายในปีนี้ เพื่อให้ให้มีเนื้อหาภาษาไทยที่มีคุณภาพทัดเทียมกับของประเทศที่พัฒนาแล้ว...
 
นางสาวณัฐวรรณ ศศิพิบูลย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา ดีแทคประสบความสำเร็จในการรณรงค์ให้พนักงาน 5,000 คน สสละเวลาคนละ 25 ชั่วโมงในการแสดงจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ไปพร้อมๆ กันกับบริษัท โดยสามารถรวมระยะเวลาทำความดีร่วมกันได้ 100,000 ชั่วโมง ตามเป้าหมายที่วางไว้ สำหรับปี 2557 ดีแทคยังคงดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดตัวกิจกรรม “เพิ่มพูนความรู้ให้สังคมไทยกับวิกิพีเดีย” เชิญชวนให้พนักงานร่วมกันแปลบทความภาษาอังกฤษที่มีอยู่ในวิกิพีเดียให้เป็นภาษาไทย

"เป็นโอกาสอันดีที่ดีแทคได้ทำงานร่วมกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเช่นวิกิพีเดีย การส่งเสริมให้พนักงานเข้ามาแปลบทความจะเป็นวิถีทางอันทรงคุณค่าในการช่วย กันถ่ายทอดทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่มีอยู่ เพื่อแบ่งปันความรู้ และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย ทั้งนี้ ดีแทคได้ตั้งเป้าที่จะรณรงค์ให้พนักงานจำนวน 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะช่วยสร้างสรรค์บทความภาษาไทยใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกกว่า 5,000 เรื่อง โดยมีจำนวนชั่วโมงอาสารวมทั้งสิ้นกว่า 10,000 ชั่วโมง" ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ดีแทค กล่าว


ด้าน นายทวีธรรม ลิมปานุภาพ ผู้ประสานงานกลุ่มอาสาสมัครวิกิพีเดียในประเทศไทย กล่าวว่า วิกิพีเดียภาษาไทย เป็นหนึ่งในเว็บที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด 10 อันดับแรกของประเทศ อย่างไรก็ดี วิกิพีเดียภาษาไทยมีจำนวนบทความจำกัด ไม่ถึง 90,000 บทความ ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับบทความภาษาอังกฤษซึ่งมีอยู่มากกว่า 4,000,000 บทความ นอกจากนี้ บทความส่วนใหญ่ยังค่อนข้างสั้นและมีข้อมูลไม่ครบถ้วน

ผู้ประสานงานกลุ่มอาสาสมัครวิกิพีเดียในประเทศไทย กล่าวด้วยว่า สำหรับ กิจกรรม “เพิ่มพูนความรู้ให้สังคมไทยกับวิกิพีเดีย” ของดีแทคเข้ามาช่วยแก้ไขวิกฤตินี้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจำนวนอาสาสมัครที่มีอยู่ในปัจจุบันมีจำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรไทยที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ กิจกรรมนี้จะเป็นตัวอย่างให้องค์กรอื่นเห็นคุณค่าและหันมาร่วมมือกันทำงาน อาสาสมัครออนไลน์เพิ่มมากขึ้น และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญให้วิกิพีเดียภาษาไทยสามารถบริหารเนื้อหาให้มีคุณภาพทัดเทียมกับวิกิพีเดียในภาษาของประเทศที่พัฒนาแล้วได้ในที่สุด.

ดีแทค ต่อโครงการ 100,000 ชั่วโมง เดินหน้ากิจกรรม "เพิ่มพูนความรู้ให้สังคมไทยกับวิกิพีเดีย" โดยตั้งเป้าเพิ่มบทความภาษาไทยบนวิกิพีเดีย 10% ภายในปีนี้ เพื่อให้ให้มีเนื้อหาภาษาไทยที่มีคุณภาพทัดเทียมกับของประเทศที่พัฒนาแล้ว... 27 เม.ย. 2557 11:49 27 เม.ย. 2557 14:13 ไทยรัฐ