วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สทศ.ยันเดินหน้า'ยู-เน็ต'สอบฟรี-ตามสมัครใจ

สทศ.ยันต้องจัดสอบ U-NET เพื่อวัดคุณภาพบัณฑิต เผยเป็นการสอบฟรี และตามสมัครใจ และสอบเฉพาะสาขาวิชาที่ไม่มีสภาวิชาชีพเพื่อลดความซ้ำซ้อน...

กรณีที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา หรือ U-NET ในปีการศึกษา 2557 และกรณีที่มีการตั้งแฟนเพจในเฟซบุ๊ก ชื่อ "ต่อต้านการสอบ U-NET จาก สทศ." และเชิญชวนให้ผู้ไม่เห็นด้วยลงชื่อให้ได้ 50,000 คน เพื่อเสนอต่อ สทศ.ให้ยกเลิกการสอบนั้น

       
รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า อาจเป็นความเข้าใจผิด หรือยังเข้าใจไม่ตรงกันของนักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้ สทศ.คงไม่สามารถยกเลิกการจัดสอบยูเน็ตได้ เนื่องจากการจัดสอบดังกล่าวเป็นพันธกิจของ สทศ. ในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ TQF และนักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสอบทั้งสิ้น โดย สทศ.จะจัดสอบให้เฉพาะคณะ/สาขาที่ไม่มีสภาวิชาชีพดูแลเท่านั้น ส่วนสาขาที่มีสภาวิชาชีพกำกับดูแล เช่น เภสัชกร แพทย์ พยาบาล ฯลฯ จะไม่จัดสอบเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

โดยการจัดสอบ U-NET นั้น นักศึกษายังได้ประโยชน์ จะได้รู้สมรรถนะ ความสามารถของตนเองว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่เรียนในสาขาเดียวกัน และเครื่องมือการวัดแบบเดียวกัน เพื่อจะได้พัฒนาได้ถูกทางตามความสามารถของตนต่อไป.

 

สทศ.ยันต้องจัดสอบ U-NET เพื่อวัดคุณภาพบัณฑิต เผยเป็นการสอบฟรี และตามสมัครใจ และสอบเฉพาะสาขาวิชาที่ไม่มีสภาวิชาชีพเพื่อลดความซ้ำซ้อน... 27 เม.ย. 2557 10:57 27 เม.ย. 2557 11:23 ไทยรัฐ