วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พันธุ์ข้าวแท้...ต้องมีฉลากฯ

ประเทศมีวิกฤติสับสน ฤดูทำนาปีกำลังมาถึง ชาวนาจะเอาตัวรอดกันด้วยวิธีไหน

สัปดาห์ที่ผ่านมา “ชมชื่น” บอกไปแล้ว ควรจะปลูกข้าวพันธุ์อะไร ต้องเลือกซื้อพันธุ์ข้าวแบบไหน ถึงจะได้พันธุ์แท้...แต่ดูแค่ยี่ห้อบนกระสอบกับร้านรวงที่ขาย ยังไม่พอ เพราะประเทศไทยรู้ๆกันอยู่ เรื่องหลอกต้มตุ๋น เกษตรกร มีคนจ้องมองช่องหากินตลอดเวลา

ฉะนั้นเพื่อให้พันธุ์แท้ ปลูกไปแล้วได้ผลผลิตสูงเต็มคุณภาพพันธุ์ นายวิชาญ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว แนะให้ดูเพิ่มอีกนิด... พันธุ์ข้าวที่ไม่ได้มาจากการผลิตของกรมการข้าว ทุกถุงทุกกระสอบจะต้องมี “ฉลากกำกับคุณภาพพันธุ์ข้าว”

ถ้าไม่มี ถือว่าเป็นพันธุ์ข้าวเถื่อน ผิดกฎหมาย พบที่ไหนแจ้งตำรวจจับได้ทันที

ฉลากกำกับคุณภาพนี้ บางยี่ห้อจะทำเป็นสติกเกอร์ กระดาษมาติดแปะเย็บกับกระสอบ แต่บางยี่ห้อที่เป็นเจ้าใหญ่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้คราวละหลายพันตัน จะใช้วิธีพิมพ์ฉลากลงไปบนกระสอบเลยทีเดียว

แต่ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ หรือพิมพ์ไปบนกระสอบ ฉลากกำกับฯที่ว่านี้ จะต้องมีข้อความเหล่านี้ปรากฏอยู่บนฉลาก...ระบุแหล่งผลิต, ระบุชนิดของพันธุ์ข้าว, ระบุวันบรรจุ ฤดูการผลิต

ระบุระดับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ต้องมีอัตราความงอกไม่น้อยกว่า 80%... มีความชื้นไม่เกิน 14%... มีสิ่งเจือปนไม่เกิน 2%...มีพันธุ์ปนได้ไม่เกิน 0.25%

และที่สำคัญจะต้องมีเลขทะเบียนการอนุญาต พ.พ.xxxx/xxxx แบบเดียวกับเลข อย.ที่ติดบนขวดเครื่องดื่มนั่นแหละ

ถ้าบนฉลากมีการระบุไว้ครบถ้วนอย่างนี้ ผอ.สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว บอกว่า ซื้อมาได้เลย แต่ก่อนจะจ่ายเงิน ดูให้แน่ใจอีกนิด พันธุ์ข้าว นั้นผลิตมานานแค่ไหน ฤดูไหน ปีอะไร

จะได้เมล็ดพันธุ์ที่งอกดี ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี

และถ้าปลูกนาปีที่จะถึงนี้ ฉะนั้นเมล็ดพันธุ์ต้องผลิตหลังเดือน มิ.ย. 2556 เท่านั้น.

 

ชมชื่น ชูช่อ

27 เม.ย. 2557 10:04 27 เม.ย. 2557 10:04 ไทยรัฐ