วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสทช.ยุคอนาล็อก

โดย แจ๋วริมจอ

“ดิจิตอล” น่าจะหมายถึงการพัฒนาแบบก้าวกระโดดไปสู่จุดมุ่งหมายของมวลมนุษยชาติ หลุดพ้นจากเทคโนโลยีล้าสมัยที่ไม่ทันต่อความเจริญเติบโตของโลก!!

“ทีวีดิจิตอล” ก็เช่นกัน คือการก้าวไป สู่สิ่งที่ดีกว่าเก่าในยุคอนาล็อก และยินดียิ่งที่ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบทีวีดิจิตอลแล้ว

กสทช.ตั้งเป้าหมายไว้ 5 ปี ระบบทีวี ดิจิตอลจะต้องสมบูรณ์แบบ รับชมได้ทั่วประเทศ เฉกเช่นทีวีอนาล็อกในปัจจุบัน

แต่ทว่ามีคำถามมากมายตามมา... กสทช.มีความพร้อมทัดเทียมกับภาคเอกชน ที่ได้เข้าประมูลทีวีดิจิตอลหนแรกแล้วหรือ ยัง???

สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล 48 ช่องที่จะผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด ไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ กสทช.นึกจะทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้อีกต่อไปแล้ว

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม คือทรัพยากรของชาติของมวลมหาประชาชนทุกคน ย่อมได้รับการจัดสรรอย่างเป็นธรรมและเข้าถึงผู้คนทุกกลุ่มก้อน

ความเป็นธรรมก็ย่อมหมายถึงประชาชนประเทศนี้ต้องได้รับชมทีวีดิจิตอลเสมอเหมือนกันหมด!!

มิใช่เพียง 5 จังหวัดในระยะแรก 12 จังหวัด ในระยะสอง หรือ 20 จังหวัดในระยะสาม หรือครบทุกจังหวัดภายใน 5 ปี

กสทช.อยากให้ระบบโทรทัศน์เมืองไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเก่า แต่บุคคลใน กสทช.เองกลับไม่กระทำตัวให้สมกับยุคดิจิตอล ยังเป็นบุคลากรระบบอนาล็อกอันล้าหลัง

การเข้าถึงระบบดิจิตอลที่ย่ำแย่ การเปลี่ยนผ่านที่อืดอาดใช้เวลานานเกินไป ทำให้ผู้คนสับสน ท้อถอย เบื่อหน่ายกับระบบนี้!!

มันไม่เกิดผลดีต่อการกำเนิดทีวีดิจิตอล และไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของทรัพยากรคลื่นความถี่ตัวจริง...คือประชาชนเจ้าของประเทศ

กสทช.ยังมีเวลา...ยังสามารถปรับเปลี่ยนแนวนโยบายให้สอดคล้องกับความตั้งใจของผู้ประกอบการ เพื่อให้ทีวีดิจิตอลก้าวหน้ารวดเร็วขึ้น

ต้องยึดมั่นว่า ผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน คือภาระหน้าที่สูงสุดของบอร์ด กสทช.ทุกคน!!

 

‘‘แจ๋วริมจอ’’

27 เม.ย. 2557 09:07 27 เม.ย. 2557 09:07 ไทยรัฐ