วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
4 ข้อสังเกตใช้บริการคลินิก 'เสริมความงาม'

4 ข้อสังเกตใช้บริการคลินิก 'เสริมความงาม'

  • Share:

สบส. เผย 4 ข้อสังเกตตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาลและคลินิกเสริมความงาม ก่อนใช้บริการ แนะประชาชนหาข้อมูลก่อนตัดสินใจ...

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธาณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในปัจจุบันหญิงและชายที่สนใจเข้าสู่วงการบันเทิง รวมถึงทำศัลยกรรมกับคลินิก ที่ไม่ได้มาตรฐานและแพทย์เถื่อนมากขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบแก่ผู้รับบริการสถานบริการที่ขาดคุณภาพ และยังมีการโฆษณาอวดอ้างเกินความเป็นจริง มีการปลอมแปลงใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยสถานพยาบาลจะต้องได้รับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการและใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล ให้กับสถานพยาบาลเอกชนที่มีลักษณะถูกต้องตามมาตรฐาน พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตดังนี้ 

1.มีการแสดงป้ายชื่อสถานพยาบาลและเลขที่ใบอนุญาต 11 หลักติดไว้หน้าคลินิก
2.มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล
3.แสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัดเจน แสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมประจำปีของปีปัจจุบัน 
4.มีแผ่นป้ายสีน้ำเงินแสดงรูปถ่าย และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะติดไว้หน้าห้องตรวจ นอกจากนี้ สถานพยาบาล หรือคลินิก จะต้องแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาลและสามารถสอบถามอัตราค่ารักษาได้ 

ในส่วนของการโฆษณาสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ.2541 นั้น การโฆษณาจะต้องแจ้งชื่อและที่ตั้งสถานพยาบาล การบริการทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ และเครื่องมือแพทย์ต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แจ้งอัตราค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการ พร้อมเงื่อนไขซึ่งจะต้องระบุวัน เวลาให้ชัดเจน มีการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทางการแพทย์ หรือผลงานวิจัยพร้อมระบุคำเตือน และแจ้งข่าวสาร เช่น การทำลายเวชระเบียน การย้ายสถานที่ เป็นต้น

ทั้งนี้ หากผู้ที่มีความสนใจทำศัลยกรรมเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพให้สวย หล่อ ขอให้สังเกตสถานพยาบาล และศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ หากพบข้อสงสัย หรือพบเห็นคลินิกเถื่อนและสถานพยาบาลที่มีลักษณะผิดปกติ การโฆษณาที่มีการอวดอ้างเกินความเป็นจริงจากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนการคุ้มครองผู้บริโภค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Call Center 02-193-7999.

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้