วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปชช.68.80% รู้สึกเฉยๆ กกต.ถกพรรคการเมือง เชื่อบ้านเมืองวุ่นไม่เลิก

ปชช.68.80% รู้สึกเฉยๆ กกต.ถกพรรคการเมือง เชื่อบ้านเมืองวุ่นไม่เลิก

  • Share:

"สวนดุสิตโพล" เผย ประชาชนต้องการ กกต.ถกพรรคการเมือง กำหนดวันเลือกตั้งให้เหมาะสมและเป็นที่พอใจทุกฝ่ายโดยเร็ว ขณะที่ 68.80% รู้สึกเฉยๆ กับการเจรจาที่เกิดขึ้น มองแค่เป็นการโยนหินถามทาง เชื่อบ้านเมืองยังคงวุ่นวาย...

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,361 คน "คิดอย่างไรกับผลการเจรจา ของ กกต.กับพรรคการเมืองที่มีทางเลือกการเลือกตั้ง 3 แนวทาง คือ วันที่ 20 ก.ค.57, 17 ส.ค.57 และ 14 ก.ย.57" พบว่า อันดับ 1 ประชาชนเห็นว่าควรหาข้อตกลงร่วมกัน พิจารณาวันเลือกตั้งให้เหมาะสมและเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย อันดับ 2 อยากให้สรุปวันเลือกตั้งโดยเร็ว บ้านเมืองจะได้เดินหน้าต่อไปได้ และอันดับ 3 การเจรจาเป็นวิธีการที่ดี ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยกันแก้ปัญหาก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง อันดับ 4 กังวลว่าจะไม่สามารถทำตามแนวทางหรือข้อตกลงที่หารือร่วมกันได้ มีเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง และอันดับ 5 กกต.จะต้องทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม

เมื่อถามว่าประชาชนสมหวัง หรือผิดหวังกับการเจรจาระหว่าง กกต.กับพรรคการเมืองครั้งนี้อย่างไร พบว่า อันดับ 1 ประชาชน 68.80% รู้สึกเฉยๆ เพราะเป็นแค่การโยนหินถามทาง ไม่ว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการใดบ้านเมืองก็ยังคงวุ่นวายอยู่ดี ไม่อยากคาดหวัง ฯลฯ อันดับ 2 ประชาชน 24.80% รู้สึกผิดหวัง เพราะยังไม่สามารถระบุวันเลือกตั้งที่ชัดเจนได้ เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ ฯลฯ อันดับ 3 ประชาชน 6.40% รู้สึกสมหวัง เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ฯลฯ

สำหรับความเห็นของประชาชนคิดว่าน่าจะมีการเลือกตั้งในช่วงใดนั้น อันดับ 1 ตอบว่าเลือกตั้งเร็วที่สุดภายใน 59 วัน คือ 20 ก.ค.57 เพราะบ้านเมืองจะได้เดินหน้าต่อไป สถานการณ์ต่างๆ จะได้คลี่คลายหรือยุติโดยเร็ว อันดับ 2 ตอบว่าเลือกตั้งภายใน 115 วันคือ 14 ก.ย.57 เพราะควรมีการปฏิรูปก่อน รอให้สถานการณ์คลี่คลาย ความขัดแย้งลดลง การเลือกตั้งจะได้สมบูรณ์ไม่เป็นโมฆะอีก และอันดับ 3 ตอบว่าเลือกตั้งภายใน 87 วัน คือ 17 ส.ค.57 เพราะหากจัดการเลือกตั้งเร็วเกินไป อาจมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยออกมาคัดค้าน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม พรรคการเมืองมีเวลาหาเสียง ฯลฯ

คุณอาจสนใจข่าวนี้