วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สานต่อ“จร.พระราชดำริ” ผบ.ตร.วางตัว“จิรสันต์” เน้น“สุภาพบุรุษจราจร”

สานต่อ“จร.พระราชดำริ” ผบ.ตร.วางตัว“จิรสันต์” เน้น“สุภาพบุรุษจราจร”

  • Share:

เป็นอีกหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการอำนวยการจราจรและลดอุบัติเหตุของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานคร สำหรับกองบังคับ การตำรวจจราจร หรือ บก.จร.

ตลอดช่วงการชุมนุมประท้วงของกลุ่ม กปปส.ตลอดเวลากว่า 4 เดือน และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้เห็นความทุ่มเทเสียสละของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง และอำนวยการจราจรในพื้นที่รับผิดชอบกรุงเทพมหานครเพื่อให้คนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผบก.จร. เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบาย “จราจรโครงการพระราชดำริ” ที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

สนองพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กรมตำรวจขณะนั้น ให้มีโครงการแก้ไขปัญหาจราจรตามแนวพระราชดำริ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาจราจรอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจัดตั้งเป็น “หน่วยเคลื่อนที่เร็ว” ทำหน้าที่ “สายตรวจจราจร”

เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน...ตำรวจช่วยเหลือทารกคลอดบนรถ

ได้ทำหน้าที่และทำการช่วยเหลือทั้งทำคลอด และนำหญิงใกล้คลอดส่งโรงพยาบาล นำผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ช่วยเหลือเกี่ยวกับรถยนต์ที่จอดเสียลดอัตราสูญเสียที่เกิดขึ้นได้

ตั้งแต่สมัยที่ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ได้เข้ามาสะสางปัญหาหมักหมมของ “บก.จร.” ในช่วง สมัย พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก เป็น ผบ.ตร.ได้

สานต่อโครงการตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ศรัทธาของพี่น้องกรุงเทพมหานคร

จนเมื่อเข้ามาเป็น ผบ.ตร. ได้ขยับ พล.ต.ต.จิรสันต์ นายตำรวจที่ไว้วางใจเข้ามาสานต่อแนว นโยบายด้านการอำนวยการจราจร และลดอุบัติเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลักดันตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริได้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องคน กทม. ริเริ่ม “3 ยุทธศาสตร์ 59 โครงการ” ได้แก่ 1.ด้านความมั่นคงของชาติ 3 โครงการ 2.ด้านการปฏิบัติการจราจรโครงการพระราชดำริ 5 โครงการ 3.ด้านการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรม 9 โครงการ 4.การให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 13 โครงการ 5.การบริหารจัดการและประเมินผล 10 โครงการ 6.การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7 โครงการ และ 7.ด้านการพัฒนาสวัสดิการ 7 โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกกันน็อค

“16 โครงการเร่งด่วน” ของแผนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบการจราจรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2547 ได้แก่ โครงการถวายความปลอดภัยและโครงการพระราชดำริ, โครงการหมอจราจร, โครงการสัมมนาแก้ปัญหารถติด, โครงการแก้ไขปัญหา จราจรในถนนสายหลัก 10 สาย, โครงการแก้ไขปัญหาจราจร กรณีน้ำท่วมขัง, เหตุพิเศษ, โครงการเคลื่อนย้ายรถจอดผิดกฎหมายออกจากผิวถนน, โครงการปรับปรุง กฎหมายจราจร, โครงการจัดตั้งศาลจราจร, โครงการปรับปรุง บก.02, โครงการเมาไม่ขับ ภาค 2 “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย”, โครงการจัดตั้งประชาสัมพันธ์งานจราจร, โครงการจัดระบบการบริหารสั่งการจราจรและลดอุบัติเหตุในเทศกาลสำคัญ, โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานจราจรและโครงการเหลื่อมเวลาการทำงานและสถานศึกษาพล.ต.ต.จิรสันต์นำระบบบริหารสถานการณ์ วิเคราะห์ข้อมูล สาเหตุหลักของปัญหาจราจรติดขัดและอุบัติเหตุจราจร ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อความสะดวกของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นนโยบายเข้มข้นในการเน้นความผิดจราจร 13 ข้อหา ที่ประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนมักกระทำผิดมากที่สุด และเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดให้ประชาชนเกิดความเกรงกลัวไม่กล้ากระทำผิดควบคู่กับการใช้เครื่องออกใบสั่งออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์

เริ่มปรับจริงตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.ประกอบด้วย 1.จอดรถในที่ห้ามจอด 2.จอดรถซ้อนคัน 3.จอดรถบนทางเท้า 4.ขับรถบนทางเท้า 5.แซงรถในที่สาธารณะ 6.ขับรถย้อนศร 7.ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง 8.เมาแล้วขับ 9.ไม่คาดเข็มขัด 10.ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ 11.แซงรถในที่คับขัน 12.ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ และ 13.ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด

ผลักดันโครงการจราจรพระราชดำริทำให้สถิติผลการปฏิบัติประจำปี 2556 บริการช่วยเหลือผู้คลอดฉุกเฉิน 7 ราย บริการนำหญิงใกล้คลอดส่งโรงพยาบาล 111 คน บริการนำผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ส่งโรงพยาบาล 550 คน บริการรถที่เกิดอุบัติเหตุ 423 ราย บริการช่วยเหลือรถจอดเสีย 767 ราย

กำหนดนโยบายให้ตำรวจจราจรมีหลัก มีข้อมูล วิเคราะห์ สาเหตุเกิดจากอะไร เวลาไหนเกิดบ่อย นำเทคโนโลยีมาเสริมในการบริหารจราจรโดยใช้ศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.จร.เพื่อลดจำนวนความสูญเสียเพิ่มช่องทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างตำรวจจราจรกับประชาชน การเข้ามามีส่วนร่วม ของประชาชนทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาจราจร พัฒนาองค์ความรู้ ระบบงานจราจร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนปี 2558

พัฒนามาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายและส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย ปัจจัยความสำเร็จคือ การทำงานเป็นทีม โดยบุคคลหลายคน มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการแบ่งหน้าที่ เน้นการฝึกอบรมบุคลากร เพิ่มทักษะความรู้ ปรับทัศนคติ สร้างความเข้าใจในการทำงาน พัฒนาเพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จขององค์กร เน้นการทำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมการปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสสังคมยอมรับ

เน้น“สร้างจิตสำนึก” ในการบริการ จริงใจ เสมอภาค เป็นธรรม ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมรับผิดชอบต่อความสำเร็จ ความล้มเหลว อยู่เคียงข้างผู้ใต้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผบก.จร. กล่าวเน้นกับทีมข่าวอาชญากรรมว่า“ในภารกิจของ บก.จร.การแก้ไขปัญหาจราจร และการป้องกันอุบัติเหตุจราจรถือเป็นภารกิจสำคัญ ซึ่งเราได้ใช้ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรเป็นเครื่องมือ ในการบริหารเหตุการณ์ ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม และเน้นการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมการปฏิบัติให้มากขึ้น ตลอดจนการนำทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ที่สำคัญผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะต้องมีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างและอยู่เคียงข้างกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจราจรและอุบัติเหตุจราจรตามนโยบายของ บก.จร. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติมุ่งหวัง”“ในเรื่องของการให้บริการประชาชนก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะตำรวจปฏิบัติการจราจรพิเศษ “จราจรโครงการพระราชดำริ” ซึ่งถือเป็นหน่วยสำคัญที่จะเข้าไปช่วยบริการประชาชนบนท้องถนน ทั้งในเรื่องการปฐมพยาบาล การนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ตลอดจนการช่วยแก้ไขปัญหารถเสียในเบื้องต้น ซึ่งตรงนี้จะต้องทำการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การติดความคิดในเรื่องของจิตใจที่พร้อมจะให้บริการและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลก็ต้องจัดหาให้เพียงพอ ที่สำคัญคือสวัสดิการที่จะต้องสนับสนุนผู้ปฏิบัติเพื่อให้เขาสามารถให้บริการโดยไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง”

เช่นเดียวกับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ย้ำว่า เป็นงานที่ได้ช่วยเหลือประชาชนตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้การเคลื่อนไหวของรถไปได้ต่อเนื่อง เมื่อเจออุปสรรคเข้าแก้ไขจราจรที่ติดขัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ช่วยเหลือรถเสีย อุบัติเหตุ คนเจ็บ คนป่วย ผู้หญิงใกล้คลอด โดยมีการฝึกอบรมและมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเดียว ไม่มีหน้าที่จับกุม

“ตามแนวทางพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานคร เป็นภารกิจสำคัญและภาคภูมิใจของตำรวจจราจรทุกคน ได้น้อมนำหลักการแก้ไขปัญหาการจราจรตามแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติจริงจัง มีการศึกษาวิเคราะห์ และปลุกจิตสำนึกให้ตำรวจจราจรมีความพร้อมในการแก้ไขอำนวยปัญหาการจราจร ลดความสูญเสียอุบัติเหตุการจราจรให้เหลือน้อยที่สุด หมั่นอบรมตำรวจจราจรให้โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต เป็น “สุภาพบุรุษจราจร” ดำเนินการวินัยและอาญาเด็ดขาด ตำรวจจราจรที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ”

เป็นภารกิจสำคัญของ พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผบก.จร. ได้ปรับเปลี่ยนตำรวจจราจร ตามนโยบายที่กำหนดไว้ว่า “ตำรวจมืออาชีพ ด้านการจัดการจราจร ลดอุบัติเหตุการจราจร และควบคุมมลพิษเพื่อความผาสุกของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”.

 

ทีมข่าวอาชญากรรม

คุณอาจสนใจข่าวนี้