วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขยายเส้นถนนกว้างอีก 5 ซม.

กทม.ทำตามกฎจราจร-เสร็จแล้ว 94 สายลุยอีก 60 สาย

นายสุธน อาณากุล ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจสัญญาณจราจรตามถนน ตรอก ซอย และจากการร้องเรียนของประชาชน พบว่า มีถนนหลายเส้นทางที่สัญญาณจราจรลบเลือน ซึ่งจะต้องเข้าไปดำเนินการฉีดสี ตีเส้นสัญญาณจราจร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรบนถนนโดยสำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานวิศวกรรมจราจรได้ดำเนินการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง (เส้นจราจร) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยได้ปรับขนาด (กว้าง) เส้นจราจรบนถนน ซอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากเดิม 10 เซนติเมตร เป็น 15 เซนติเมตร ตามข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรและความหมายของสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร เพื่อความชัดเจนและเพิ่มความปลอดภัย โดยได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2556 ตามสัญญาที่ 1 งบประมาณ 48,000,000 บาท ดำเนินการตีเส้นจราจรในถนนซอย รวม 56 สาย แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 ตามสัญญาที่ 2 งบประมาณ 55,000,000 บาท ดำเนินการตีเส้นจราจรในถนนซอย รวม 38 สาย แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

สำหรับแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2557 สำนักการจราจรและขนส่ง จะเริ่มตามแผนสัญญาที่ 1 ด้วยงบประมาณ 50,000,000 บาท ดำเนินการตีเส้นจราจรในถนนซอย รวม 28 สาย ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2557 และจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2557 ส่วนสัญญาที่ 2 งบประมาณ 55,000,000 บาท ดำเนินการตีเส้นจราจรในถนนซอย รวม 32 สาย ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการประมูล คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายน 2557 และจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2557 อย่างไร ก็ตาม สำหรับแผนดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 นั้น อยู่ระหว่างของบประมาณ.

นายสุธน อาณากุล ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจสัญญาณจราจรตามถนน ตรอก ซอย และจากการร้องเรียนของประชาชน 26 เม.ย. 2557 00:32 26 เม.ย. 2557 00:39 ไทยรัฐ