วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ที่ดินจังหวัดระดับต้น

โดย ซี.12

การโยกย้ายเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประเภทอำนวยการระดับต้นนั้นออกมาเมื่อตอนปลายเดือนมีนาคมส่วนใหญ่เป็นที่ดินจังหวัดสาขาและที่ดินจังหวัดที่ไม่ใหญ่นัก ดังนี้

1.นายพีรวัส ตินตะชาติ ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม เป็นที่ดินจังหวัดน่าน 2.นายชูชาติ รักษาวงศ์ ที่ดินจังหวัดแพร่ เป็นที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง 3.นางพัชรี คำภู ที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก เป็นที่ดินจังหวัดแพร่ 4.นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง ที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ เป็นที่ดินจังหวัดตราด 5.นายชยุธ ศรีเริงหล้า ที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ เป็นที่ดินจังหวัดเลย

6.นายสุรชัย บุณยฤทธิชัยกิจ ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขากาญจนดิษฐ์ เป็นที่ดินจังหวัดระนอง 7.นายประวิทย์ สากลกิจจานุกูล ที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา เป็นที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขากาญจนดิษฐ์ 8.นายเอกสิทธิ์ ชนะสิทธิ์ ที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาปากพะยูน เป็นที่ดินจังหวัดพังงา 9.นายสุธน รัตนมณี ที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาชุมพลบุรี เป็นที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาปากพะยูน 10.นายเชาวลิต สามห้วย ที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย เป็นที่ดินจังหวัดหนองคาย

11.นายบุณยศักดิ์ ปงกาวงค์ ที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงชัย เป็นที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย 12.นายเข็มชาติ เพียรทำ ที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท เป็นที่ดินจังหวัดบึงกาฬ 13.นายอภิเษก อินทรโชติ ที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย เป็นที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก 14.นายพงษ์ภาณุ พิมลภัทรกุล ที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ เป็นที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน 15.นายอมรพันธุ์ สุนทรวิภาต ที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง เป็นที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด

16.นายสัญญา คงสมบัติ ที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ เป็นที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาหันคา 17.นายกิตติพงศ์ ผลประยูร ที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน เป็นที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม 18.นายบรรจง ธนอารักษ์ ที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสัย เป็นที่ดินจังหวัดนครนายก สาขาองครักษ์ 19.นายชัยรัตน์ ภู่นพมาศ ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง เป็นที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี 20.นางสุนีย์ ขำคม ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง เป็นที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม

21.นายพัฒนพงศ์ จันทร์เทศ ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เป็นที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง 22.นายณภัทร์ ลีลาชัย ที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง เป็นที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 23.นายยงยุทธ ท่ามตระกูล ที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เป็นที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาห้างฉัตร 24.ว่าที่ ร.ต.สิโรตม์ บัวใหญ่ ที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง เป็นที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านฉาง 25.นายโรมรัญ ทองอินทร์ ที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาภูเวียง เป็นที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาแก่งคอย

เนื่องจากการโยกย้ายประเภทนี้มีจำนวนมากสุดที่จะเสนอได้ครบถ้วนในวันเดียวจึงขอยกยอดไปต่อกันในสัปดาห์หน้า.

 

"ซี.12"

25 เม.ย. 2557 13:38 25 เม.ย. 2557 13:38 ไทยรัฐ