วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

e–Inspector

โดย สหบาท

นโยบาย ตร.ปี 2547 กำหนดให้ จเรตำรวจ พัฒนางานตรวจ ราชการให้เป็นระบบที่ทันสมัยมีมาตรฐานสากล สนับสนุน นโยบายของรัฐบาล ตร.และรองรับการทำงานของหน่วยงานต่างๆ

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน จเรตำรวจแห่งชาติ คิดหาวิธีการตรวจสอบการทำงานของ สถานีตำรวจ ซึ่งเป็น “จุดแตกหัก” งานตำรวจ

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ จึงได้นำวิธีการตรวจราชการผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ “e-Inspector” เป็นรูปแบบหนึ่งในการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2557 มาใช้

โดยพัฒนาข้อมูลตามแบบตรวจราชการ 2 แบบ ได้แก่ แบบตรวจราชการตามแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย ตร.และแบบตรวจ และวิธีการตรวจราชการ (แบบมืออาชีพ)

“ระบบ e-Inspector” เป็นระบบตรวจราชการ หรือตรวจผลดำเนินงานของหน่วยในรูปแบบออนไลน์ ใช้งานง่าย ใกล้เคียงระบบ Line ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เข้างานได้หลายช่องทาง ทั้งคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ แบบพกพา หรือสมาร์ทโฟน

หน่วยงานที่รับการตรวจในสังกัด บช.น., บช.ภ. 1-9, บช.ศชต. โดยเฉพาะสถานีตำรวจ 1,465 สถานี เป็นผู้บันทึกข้อมูลในระบบตรวจสอบตามแบบตรวจด้วยตัวเอง เป็นการประเมินแบบรายวัน รายเดือน และรายปี ผลการประเมินจะปรากฏเป็นรูปดาวสีน้ำเงิน

ผู้ตรวจราชการจเรตำรวจของหน่วย และส่วนกลาง จะเข้าไป ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการบันทึกข้อมูลในระบบ เมื่อยืนยันผลการตรวจรูปดาวจะเป็นสีเงิน เป็นสีทอง และปรับเป็น 5 ดาว

ทุกหน่วยต้องมีผลการปฏิบัติอย่างจริงจัง สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ค่าคะแนนในระบบจึงจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ เป็นคะแนนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ หากทุกหน่วยให้ความสำคัญมีการพัฒนาการบันทึกข้อมูลลงในระบบที่ดี

ส่วนการคิดคะแนน ให้ใช้หลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการตรวจประเมินโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อ ประชาชน) รวมกับคะแนนตรวจราชการระบบ “e-Inspector” ของจเรตำรวจเพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกสถานีตำรวจดีเด่น

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ได้คิดพัฒนางานจเรตำรวจให้มีความทันสมัย เป็นมาตรฐานสากล รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

เป็นการบริหารแบบมืออาชีพ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้คิดพัฒนาหน่วยงาน.

 

สหบาท

25 เม.ย. 2557 13:14 25 เม.ย. 2557 13:14 ไทยรัฐ