วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไฟเขียวต่างด้าวลงทุนไทยเดือน เม.ย. กว่า 900 ล.

พณ.เผย บอร์ดต่างด้าว ไฟเขียวต่างชาติลงทุนในไทยเดือน เม.ย.แล้ว 33 ราย หอบเงินมาลงทุนกว่า 900 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ 400 คน ขณะที่ยอดรวม 4 เดือนแผ่ว อนุญาตแค่ 119 ราย เงินทุน 5.6 พันล้านบาท ลดฮวบ เหตุไม่มั่นใจการเมือง...

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 57 น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในไทยจำนวน 33 ราย ทำให้คนต่างด้าวต้องนำเงินเข้ามาลงทุนในการประกอบธุรกิจ 868 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทย 398 คน

สำหรับธุรกิจที่อนุญาต ได้แก่ ธุรกิจบริการ 23 ราย มีเงินลงทุน 594 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่มเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน บริการทางบัญชี ให้เช่าที่ดินและพื้นที่อาคาร เป็นต้น ประเทศที่ได้รับอนุญาตได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร หมู่เกาะเคย์แมน เนเธอร์แลนด์ และมาเลเซีย, ธุรกิจสำนักงานผู้แทน/สำนักงานภูมิภาค 5 ราย เงินลงทุน 15 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด การลงทุน ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ ประเทศที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ มาเลเซีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์

นอกจากนี้ ยังมีคู่สัญญากับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 2 ราย เงินลงทุน 243 ล้านบาท ได้แก่ บริการจัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งสายส่งไฟฟ้าแรงสูงให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริการออกแบบ จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ติดตั้งทดสอบเครื่องจักรและระบบการทำงานต่างๆ สำหรับโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวให้แก่ บจ.พีทีที แอลเอ็นจี ประเทศที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

รวมถึงธุรกิจค้าปลีก 2 ราย เงินลงทุน 10 ล้านบาท ได้แก่ การค้าปลีกแม่พิมพ์ สำหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกให้แก่ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์ และการค้าปลีกเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการปรุงรสและกระบวนการบรรจุหีบห่ออาหาร ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ประเทศที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย และสุดท้ายธุรกิจนายหน้าตัวแทน 1 ราย เงินลงทุน 6 ล้านบาท ได้แก่ การทำกิจการนายหน้าในการจำหน่าย หรือจัดหาตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทในเครือในต่างประเทศ ประเทศที่ได้รับอนุญาตคือ ญี่ปุ่น

"ในเดือน เม.ย.57 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น 27% จากเดือน มี.ค.57 ขณะที่เงินลงทุนลดลง 61% และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน เม.ย.56 พบว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น 14% และเงินลงทุนลดลงถึง 83% เพราะในเดือน เม.ย. 56 อนุญาตให้ประกอบธุรกิจรับค้ำประกันหนี้ให้แก่บริษัทในเครือ ซึ่งเป็นธุรกิจ ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงส่วนในช่วง 4 เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย.) ปีนี้ คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้ว 119 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,683 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า จำนวนธุรกิจที่ลดลง 7% และเงินลงทุนลดลง 35% เพราะมีการชุมนุมทางการเมือง ที่อาจทำให้คนต่างด้าวมายื่นขออนุญาตลดลง".

 

พณ.เผย บอร์ดต่างด้าว ไฟเขียวต่างชาติลงทุนในไทยเดือน เม.ย.แล้ว 33 ราย หอบเงินมาลงทุนกว่า 900 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ 400 คน ขณะที่ยอดรวม 4 เดือนแผ่ว อนุญาตแค่ 119 ราย เงินทุน 5.6 พันล้านบาท ลดฮวบ เหตุไม่มั่นใจการเมือง... 24 เม.ย. 2557 19:33 24 เม.ย. 2557 20:10 ไทยรัฐ