วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พาณิชย์ลุยเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการภาคอีสาน

พาณิชย์ลุยเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการภาคอีสาน

  • Share:

กระทรวงพาณิชย์ ติวเข้มผู้ประกอบการท้องถิ่นภาคอีสาน เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ รองรับประชาคมอาเซียน...

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 24 เม.ย.2557 ที่ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานอนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นเป็นครั้งแรกในระดับภูมิภาค ท่ามกลางความสนใจของผู้ประกอบการในพื้นที่ 20 จังหวัดของภาคอีสานเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพของนักธุรกิจไทย ทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในด้านของความพร้อมและการสำรวจโอกาส รวมทั้งการประเมินความท้าทายในด้านต่างๆจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในเดือนธันวาคม 2558 เพราะเมื่อเข้าสู่การรวมตัวกันดังกล่าวของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จะทำให้ตลาดการค้าการลงทุนขยายตัวอย่างมหาศาล กำลังการซื้อจะเพิ่มมากขึ้นกว่า 600 ล้านคน

ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพและความพร้อมของกลุ่มผู้ประกอบการไทย ซึ่งกระทรวงฯได้เริ่มจากกลุ่มผู้ประกอบการและนักธุรกิจในพื้นที่ภาคอีสานที่ จะต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างให้ได้อย่างครบถ้วนที่สุดและที่สำคัญคือการ ขยายช่องทางการตลาดให้เพิ่มมากขึ้นและพร้อมต่อการเป็นประตูสู่อาเซียนในการ ที่จะดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติ มาลงทุนในพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

“การจัดงานดังกล่าวนี้ เพื่อที่จะเป็นการให้ข้อมูลความรู้และความเข้าใจ ที่ครอบคลุมต่อการดำเนินธุรกิจร่วมระหว่างประเทศ ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปฎิบัติงานได้จริง ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มนักธุรกิจภาคอีสานอย่างมากในการที่จะเตรียมความ พร้อมและร่วมกันมองหาช่องทาง และโอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึง”

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวอีกว่า กระทรวงฯยังคงมุ่งเน้นแนวทางในการหาช่องทางทางการค้าให้กับผู้ประกอบการที่ ขอรับการสนับสนุนและส่งเสริมสินค้าเพื่อการส่งออก โดยเน้นหนักไปในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่สามารถทำการขนส่งสินค้าได้ง่าย ความต้องการสินค้าจากไทย แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการเองก็จะต้องพัฒนาศักยภาพของสินค้าที่ตรงกับความ ต้องการของตลาด รวมไปถึงการแสวงหาเครื่องมือและปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา ระบบการค้าการลงทุน ตลอดจนข้อมูลและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้