วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สศก.คาดผลผลิตผลไม้ปีนี้สูงกว่าปีก่อน

สศก.เผยต้นทุนเพาะปลูกผลไม้ไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เหตุค่าแรงเพิ่ม ปุ๋ยราคาสูง ในขณะที่ปริมาณผลผลิตผลไม้ทั้งปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้น...

นายอนันต์ ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ต้นทุนการเพาะปลูกผลไม้ของเกษตรกรในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นร้อยละ 4 และราคาปุ๋ย สารเคมี และน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น แต่หากพิจารณาต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อกิโลกรัมของผลไม้กลับมีต้นทุนการผลิตลดลง เช่น ลิ้นจี่ มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย กก.ละ 15.27 บาท ลดลงร้อยละ 11 ลำไย มีต้นทุนเฉลี่ย กก.ละ 11.51 บาท ลดลงร้อยละ 6 เงาะ ต้นทุนเฉลี่ย กก.ละ 9.56 บาท ลดลงร้อยละ 2 ทุเรียน ต้นทุนเฉลี่ย กก.ละ 16.09 บาท ลดลงร้อยละ 1 และลองกอง ต้นทุนเฉลี่ย กก.ละ 23.03 บาท ลดลงร้อยละ 2 ในขณะที่ มังคุดมีต้นทุนเฉลี่ย กก.ละ 14.09 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4

ด้านสถานการณ์ราคาผลไม้ในเดือนเมษายน ราคาค่อนข้างดี โดยเฉพาะลิ้นจี่ มีราคาเฉลี่ย กก.ละ 60-110 บาท โดยผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ที่สมุทรสงคราม คาดว่าในเดือนนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาด ประมาณร้อยละ 8 ของผลผลิตทั้งหมด ส่วนลำไย มีผลผลิตออกสู่ตลาดในเดือนนี้ ประมาณร้อยละ 2 ของผลผลิตทั้งหมด และมีราคาเฉลี่ย กก.ละ 20-30 บาท เงาะ มีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดในเดือนนี้เพียงร้อยละ 4 ราคาเฉลี่ย กก.ละ 50-55 บาท ขณะที่ ทุเรียน มีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดเดือนนี้ ประมาณร้อยละ 9 ของผลผลิตทั้งหมด ราคาเฉลี่ย กก.ละ 70-80 บาท

สำหรับสถานการณ์การผลิตผลไม้ตลอดทั้งปีนี้ คาดว่าผลไม้หลายชนิดจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยลิ้นจี่คาดว่าจะมีผลผลิตทั้งปี 66,129 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 38 ลำไย คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 1,022,867 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เงาะ ประมาณ 325,808 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ทุเรียน ประมาณ 625,221 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.

สศก.เผยต้นทุนเพาะปลูกผลไม้ไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เหตุค่าแรงเพิ่ม ปุ๋ยราคาสูง ในขณะที่ปริมาณผลผลิตผลไม้ทั้งปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้น... 24 เม.ย. 2557 16:29 24 เม.ย. 2557 17:13 ไทยรัฐ