วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ป่าไม้เชียงราย'บุกโค่นต้นยางผิด พ.ร.บ.ป่าสงวน

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จ.เชียงราย บุกเข้ารื้อถอนต้นยางพารา

ป่าไม้เชียงราย บุกรื้อโค่นสวนยางรุกป่าสาธารณะ หลังเข้ามาซื้อที่ป่าสงวนจากชาวบ้าน แล้วทำการปลูกยางพารา จึงถูกดำเนินคดีผิด พ.ร.บ.ป่าไม้...

เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ 24 เม.ย.57 นายเชวง ไชยหลาก ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงค์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 นายทนงศักดิ์ ธรรมโม ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) นายเสน่ห์ ปัญญาวงศ์ หน.ป่าไม้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวง และป่าห้วยโป่งเหม็น พื้นที่ ม.11 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 200 นาย กำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า เข้าทำการรื้อถอนต้นยางพารา ที่ปลูกในป่าสงวนแห่งชาติบ้านขุนเมืองงาม ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จำนวน 30 ไร่ ที่ถูกนายทุนบุกรุกถางป่าปลูกยางพารา ตั้งแต่เมื่อปี 2551 และคดีถึงสิ้นสุด

นายทนงศักดิ์ ธรรมโม กล่าวว่า การเข้ารื้อถอนพื้นที่ดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อปี 2551 นางเกสร หรือนางชลสุภัสสรณ์ เหล่าดี ได้มาซื้อที่ดิน 29 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา ในพื้นที่ป่าสงวนจากชาวบ้าน จากนั้นได้ทำการปลูกต้นยางพารา เมื่อป่าไม้เข้าตรวจสอบพบว่าเป็นการบุกรุกป่าสงวน จึงดำเนินคดีทางกฎหมายและคดีได้สิ้นสุดจึงใช้มาตรการบังคับทางปกครอง มาตรา25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ทำการรื้อถอนต้นยางพารา ที่ถูกบุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ดังกล่าวยังมีการบุกรุกป่าอีกหลายพันไร่ ซึ่งขณะนี้ทางสำนักจัดการป่าไม้ที่ 2 อยู่ในระหว่างการสำรวจป่าไม้ทั้งหมด และบางส่วนอยู่ในขั้นตอนดำเนินคดีฟ้องร้องคดี หากคดีถึงที่สุดก็จะต้องทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และทำโครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าทดแทนขึ้น

ป่าไม้เชียงราย บุกรื้อโค่นสวนยางรุกป่าสาธารณะ หลังเข้ามาซื้อที่ป่าสงวนจากชาวบ้าน แล้วทำการปลูกยางพารา จึงถูกดำเนินคดีผิด พ.ร.บ.ป่าไม้... 24 เม.ย. 2557 15:37 24 เม.ย. 2557 16:31 ไทยรัฐ