วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พิษการเมือง ฉุดรายได้รัฐครึ่งแรกงบฯ 57 วืดเป้า 2หมื่นล.

พิษการเมือง ฉุดรายได้รัฐครึ่งแรกงบฯ 57 วืดเป้า 2หมื่นล.

  • Share:

คลังเผยครึ่งแรกปีงบ 57 รัฐเก็บรายได้ ต่ำกว่าเป้าหมาย 20,828 ล้าน เนื่องจาก ศก.ชะลอตัว เพราะพิษการเมือง โดยเฉพาะ 3 กรมหลัก จากการเก็บภาษีเงินได้บุคคลลดลง หลังปรับลดอัตราภาษี การยืดเวลาลดภาษีดีเซล และเก็บอากรขาเข้า น้อยลง...

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเริ่มส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ โดยในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2557 (ต.ค. 2556-มี.ค. 2557) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิทั้งสิ้น 935,921 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 20,828 ล้านบาท เนื่องจากภาษีที่จัดเก็บจากฐานการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าและอากรขาเข้าจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เช่นเดียวกับภาษีที่จัดเก็บจากฐานการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน และภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ยังจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลจากการขยายระยะเวลาปรับลดภาษีน้ำมันดีเซล เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชน และอุปสงค์รถยนต์ในประเทศที่ชะลอตัวลง

นอกจากนี้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมายด้วย เนื่องจากผลกระทบของการปรับลดอัตราภาษีที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับมีการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี จากการลงทุนในกองทุนรวมและประกันชีวิตที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นที่สูงกว่าเป้าหมายยังคงเป็นปัจจัยหนุนการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปี

ทั้งนี้ การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2557 แม้จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งจากสถานการณ์การเมืองที่ยืดเยื้อ แต่หากสถานการณ์สามารถคลี่คลายได้โดยเร็ว ประกอบกับการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปีที่คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้น โดยเฉพาะในภาคการค้าระหว่างประเทศ จะเป็นปัจจัยบวกสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ ในช่วงที่เหลือของปี

สำหรับผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนมี.ค. 2557 จัดเก็บรายได้สุทธิ 129,363 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 19,838 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.3 (ต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 13.8) ส่งผลให้ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 935,921 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 20,828 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.2  (ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 4.3) โดยภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 7,557 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.7 สาเหตุจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการนำเข้าจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากมูลค่านำเข้าต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

ขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการบริโภคภายในประเทศยังจัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย บ่งชี้ถึงอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังคงขยายตัว ส่วนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 6,159 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.0 สาเหตุหลักมาจากการชำระภาษีรอบสิ้นปีปฏิทิน (ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91) และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1) จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากการปรับลดอัตราภาษี ส่งผลกระทบมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับมีการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมและประกันชีวิตที่เพิ่มขึ้น รวมถึงอากรขาเข้าจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 2,608 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.3 ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าการนำเข้าที่ขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

นอกจากนี้ ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 2,378 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.0 สาเหตุมาจากอุปสงค์รถยนต์ในประเทศที่หดตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการใช้สิทธิส่วนใหญ่ในโครงการรถยนต์คันแรก เกือบครบทั้งโครงการแล้วในปีงบประมาณก่อนหน้า และภาษีน้ำมันจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 2,126 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.0 สาเหตุมาจากการขยายเวลาปรับลดภาษีน้ำมันดีเซล เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชน อย่างไรก็ดี รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้สูงกว่าประมาณการ 1,377 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.7 ได้แก่ ธนาคารออมสิน และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ส่วนรายละเอียด ช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2557 (ต.ค. 2556 – มี.ค. 2557) ที่ 3 กรมจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าประมาณการ 1.กรมสรรพากร จัดเก็บรายได้รวม 705,613 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 23,451 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.2 2. กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้รวม 205,097 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 24,054 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.5 และ 3.กรมศุลกากร จัดเก็บรายได้รวม 53,733 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 12,167 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 18.5

ขณะที่ช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2557 รัฐวิสาหกิจ นำส่งรายได้ รวม 81,931 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 17,914 ล้านบาท หรือ  ร้อยละ 28.0 (สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 61.4) โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้/เงินปันผล สูงกว่าประมาณการที่สำคัญ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค บมจ.ท่าอากาศยานไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บมจ.กสท โทรคมนาคม และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้