วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แม่สอด ทำพิธีสืบชะตาประเทศในวันเทศบาลประจำปี

อ.แม่สอดยึดวันเทศบาลจัดพิธีสืบชะตาประเทศให้อยู่รอดปลอดภัย

นายกเทศมนตรีแม่สอด จัดงานวันเทศบาลประจำปี เสริมพิธีสืบชะตาให้ประเทศชาติ เพื่อให้อยู่รอดปลอดภัย โดยอยากให้ ปชช.มีความรักสามัคคี

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. ที่หน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเทศบาล ประจำปี 2557 พร้อมอ่านสารวันเทศบาลจาก รมว.มหาดไทย ที่กำหนดให้วันที่ 24 เม.ย. ของทุกปี เป็นวันเทศบาล เพื่อให้เทศบาลทั่วประเทศได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาคน พัฒนางาน และทุ่มเทพลังในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนตามนโยบายของผู้บริหาร และเป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี โดยประชาชนมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะร่วมคิด ร่วมทำหรือร่วมตรวจสอบ เพื่อให้บรรลุปรัชญาแห่งรากฐานประชาธิปไตยของเทศบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ได้ร่วมกันรำลึกถึงความสำคัญ และความเป็นมาของการกำเนิดวันเทศบาล และตั้งใจทำงานเพื่อพัฒนาบ้านเมือง และบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชนในพื้นที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี สะดวกรวดเร็ว และได้รับประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข

โดยกิจกรรมงานวันเทศบาลนี้ นายเทศมนตรี ได้ประกอบพิธีทางศาสนา มีพิธีสืบชะตาเมือง สืบชะตาเทศบาลนครแม่สอด รวมทั้งพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด อีกทั้งยังทำพิธีสืบชะตาให้กับประเทศด้วย เพื่อให้ประเทศชาติอยู่รอดปลอดภัย ไม่มีสิ่งเลวร้ายใดๆ เข้ามากล้ำกราย และขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้เพื่อดลบันดาลประชาชนทุกกลุ่มทุกหมู่เหล่ามีความรักความสามัคคี

นายกเทศมนตรีแม่สอด จัดงานวันเทศบาลประจำปี เสริมพิธีสืบชะตาให้ประเทศชาติ เพื่อให้อยู่รอดปลอดภัย โดยอยากให้ ปชช.มีความรักสามัคคี 24 เม.ย. 2557 13:59 24 เม.ย. 2557 18:27 ไทยรัฐ