วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชวนสมัครเรียน 'อาชีวะ' เผยทั่วไทยยังขาดหลายหมื่น!

ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาภาคใต้ เผย จำนวนนักเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศยังขาดอยู่กว่าหมื่นคน ชวนนักเรียนไทยสมัครตรงที่สถานศึกษาจนกว่าจะเปิดเทอม...

นายประเสริฐ มีแสง ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาภาคใต้ กล่าวว่า ประเทศไทยอยู่ในภาวะขาดแคลนช่างเทคนิคจำนวนมาก เป็นนโยบายระดับชาติที่ต้องการเพิ่มจำนวนผู้เรียนสายสามัญกับสายอาชีวศึกษา ให้อยู่ในสัดส่วน 40 ต่อ 60 ขณะที่ในปีการศึกษา 2557 จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่จะเข้าเรียนอาชีวศึกษาระดับ ปวช.ทั่วประเทศ ยังขาดอยู่อีกหลายหมื่นคน วิทยาลัยหลายแห่งสามารถรับได้อีกเรื่อยๆ จนกว่าจะเปิดเทอม สามารถวอล์กอิน หรือเดินเข้ามาสมัครที่สถานศึกษาได้โดยตรงเลย

"ที่ผ่านมาพบว่า อาจารย์แนะแนวของโรงเรียนมัธยมนั้น อาจไม่ค่อยมีข้อมูลว่าเกี่ยวกับอาชีวศึกษามากนัก จึงได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าอาชีวศึกษาเอกชนกับอาชีวศึกษาของภาครัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้แก่อาจารย์แนะแนวของโรงเรียนมัธยม"

ส่วนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซีนั้น ทางอาชีวะก็ได้เตรียมการไว้แล้ว โดยเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรมินิภาษาอังกฤษบางวิชา ในวิทยาลัยที่มีความพร้อม.

ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาภาคใต้ เผย จำนวนนักเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศยังขาดอยู่กว่าหมื่นคน ชวนนักเรียนไทยสมัครตรงที่สถานศึกษาจนกว่าจะเปิดเทอม... 24 เม.ย. 2557 11:39 24 เม.ย. 2557 14:38 ไทยรัฐ