วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

4 ผลงาน สนช.คว้ารางวัลนานาชาติ

นายศุภชัย หล่อโลหการ ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สนช.ส่งผลงานนวัตกรรม จำนวน 4 ผลงาน เข้าร่วมประกวดรางวัลระดับนานาชาติในงาน “42nd International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก หรือ WIPO โดยมีผลงานจากทั่วโลกทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เข้าร่วมกว่า 1,000 ผลงาน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) การแพทย์และสุขภาพ 2) เกษตรและอาหาร 3) วิศวะไฟฟ้า โยธา และคอมพิวเตอร์ และ 4) ศิลปะและสื่อการสอน

ผอ.สนช.กล่าวต่อว่า ปรากฏว่าทั้ง 4 ผลงาน ได้รับรางวัลทั้งเหรียญทอง เหรียญเงิน รวมถึงรางวัลพิเศษครบทุกผลงาน ได้แก่ “ไคโตร่า : ไคโตซานแคปซูลเพื่อกักเก็บความหอม” ซึ่งช่วยให้เก็บความหอมได้ยาวนาน มีความปลอดภัย ผลงานของบริษัท เวทเทคไบโอเทคโนโลยี่ จำกัด ได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษจากประเทศไต้หวัน “ออโต้มอดส์ : ระบบสังเกตความไวต่อยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อัตโนมัติ” ผลงานของมูลนิธิวิจัยโรคเอดส์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน “ออทิสติก แอพพลิเคชั่น” สำหรับสอนทักษะให้กับกลุ่มเด็กออทิสติก เน้นทักษะวิชาการ การใช้ภาษา และการสื่อสาร เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้ดี ผลงานของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลพิเศษจากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และ “มีดผ่าตัดนิ้วล็อกแบบเจาะผ่านผิวหนัง” ผลงานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลพิเศษจากประเทศไต้หวัน.

นายศุภชัย หล่อโลหการ ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สนช.ส่งผลงานนวัตกรรม จำนวน 4 ผลงาน 24 เม.ย. 2557 02:35 24 เม.ย. 2557 02:37 ไทยรัฐ