วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"พระเจดีย์วัดประยูรฯ" รับรางวัล

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่วัดประยุรวงศาวาส มีพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 (Award of Excellence) รางวัลยูเนสโกเอเชีย แปซิฟิก เพื่อการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม ประจำปี 2556 จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้กับโครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์ และพรินทร์ ปริยัติธรรมศาลา วัดประยุรวงศาวาส มีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เป็นประธาน และ ดร.กวาง โจ คิม ผอ.สำนักงานเนสโก กรุงเทพฯ เป็นผู้มอบรางวัลแด่ พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส

ทั้งนี้ ดร.กวาง โจ คิม กล่าวว่า โครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์ฯ มีนัยสำคัญการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการเมือง ทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาภูมิปัญญาสังคมย่านกะดีจีน ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความร่วมมือระหว่างพระสงฆ์ ผู้เชี่ยวชาญ และสมาชิกในชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน.

วัดประยุรวงศาวาส มีพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 (Award of Excellence) รางวัลยูเนสโกเอเชีย แปซิฟิก เพื่อการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม ประจำปี 2556 จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) 24 เม.ย. 2557 02:30 24 เม.ย. 2557 02:33 ไทยรัฐ