วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เน้นปลอดภัยเชื่อมBTS,MRT

สภากทม.ตั้งทีมลุยเลนจักรยาน-เพิ่มเส้นทาง,จุดจอด

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.57 เวลา 09.00 น. ที่ห้อง ประชุม 6 สภากรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ศาลาว่าการ กทม. นายธวัชชัย ปิยนนทยา ส.ก.เขตสาทร ปฏิบัติ หน้าที่ประธานชั่วคราวในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแนวทางการเพิ่มจักรยานสาธารณะและสถานีจอดให้ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 โดยในการประชุมนัดแรกคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งประธานและรองประธานคณะกรรมการฯ ดังนี้ นายธวัชชัย ปิยนนทยา ประธานคณะกรรมการฯ นางอนงค์ เพชรทัต เป็นรองประธานคณะกรรมการฯ คนที่ 1 นายสุธา นิติภานนท์ เป็นรองประธานคณะกรรมการฯ คนที่ 2 นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา เป็นเลขานุการ พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตและแนวทางการทำงาน เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในพื้นที่กรุงเทพฯ และเพิ่มเส้นทางจักรยานและสถานีจอดรถจักรยานสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งนี้ คณะกรรมการมีแนวทางในการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ แบ่งตามกลุ่มโซนพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณารายละเอียด ลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะได้มีการลงพื้นที่เพื่อพิจารณาข้อมูลเฉพาะต่อไป

นายธวัชชัย ปิยนนทยา เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ยอมรับว่าเส้นทางจักรยานในหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ ยังคงมีปัญหาไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการประชาชน ทั้งในเรื่องของพื้นผิวจราจรที่ไม่เรียบ เลนจักรยานอยู่บนฟุตปาทต้องใช้ร่วมกับทางเท้า และจุดจอดรถสาธารณะที่ไม่เพียงพอ เช่น ที่ถนนวัชรพล ยังคงพบว่ามีผู้ค้าตั้งวางแผงค้า ทับเส้นทางจักรยาน ซึ่งจากการหารือในวันนี้คณะกรรมการได้วางกรอบแนวทางเพื่อเพิ่มเส้นทางจักรยานในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้มากขึ้นและครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยจะพิจารณาเพิ่มในพื้นที่รอบนอกซึ่งการจราจรไม่หนาแน่นก่อน ส่วนพื้นที่ชั้นในนั้นจะพิจารณาจัดพื้นที่จอดรถจักรยานสาธารณะเน้นบริเวณสถานี BTS และ MRT ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทาง ทั้งนี้ เห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการจัดทำเลนจักรยานในกรุงเทพฯ คือ จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยบนถนน เพื่อให้ประชาชนสามารถปั่นจักรยานบนถนนสาธารณะได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจะต้องศึกษาอย่างจริงจังเพื่อให้การขี่จักรยาน ในเมืองเป็นไปได้จริงและมีความปลอดภัยสูงสุดและขอชื่นชมเส้นทางจักรยานที่ถนนชายทะเลบางขุนเทียน ซึ่งสวยงาม ปลอดภัย ใช้งานได้จริงถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก.

นายธวัชชัย ปิยนนทยา ส.ก.เขตสาทร ปฏิบัติ หน้าที่ประธานชั่วคราวในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแนวทางการเพิ่มจักรยานสาธารณะและสถานีจอดให้ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 24 เม.ย. 2557 00:24 24 เม.ย. 2557 00:25 ไทยรัฐ