วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บุรีรัมย์' ลงนามขับเคลื่อนจัดการขยะครบวงจร

กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ ลงนามความร่วมมือ ขับเคลื่อน "บุรีรัมย์ เมืองสวยใส ไร้มลพิษ" จัดการขยะแบบครบวงจร...

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 57 นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วย นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อน "บุรีรัมย์ เมืองสวยใส ไร้มลพิษ" ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

วัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 63 แห่ง ได้ดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับในปีงบประมาณ 2557 กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการบูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยอย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตาม ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ดังกล่าว เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 1,575 ตันต่อวัน มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการเก็บขนจำนวน 426 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 27 โดยถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพียง 87 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น.

กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ ลงนามความร่วมมือ ขับเคลื่อน "บุรีรัมย์ เมืองสวยใส ไร้มลพิษ" จัดการขยะแบบครบวงจร... 23 เม.ย. 2557 16:54 23 เม.ย. 2557 22:33 ไทยรัฐ