วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มติ กนง. คงดอกเบี้ยนโยบาย 2% หวังพยุงเศรษฐกิจ

ที่ประชุม กนง. มีมติ 6 ต่อ 1 คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2% หลังเชื่อผ่อนคลายเพียงพอ หนุนเศรษฐกิจฟื้นตัว ชี้การเมืองถ่วงเศรษฐกิจ...

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 57 นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม กนง. โดยคณะกรรมการฯ ประเมินว่า ความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นมาจากความไม่แน่นอนทางการเมืองเป็นหลัก ขณะที่ภาวะการเงินไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้จ่ายในประเทศ และนโยบายการเงินในปัจจุบัน ยังผ่อนคลายเพียงพอที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย คณะกรรมการจึงมีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยกรรมการ 1 คน เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 เพื่อความต่อเนื่องของการผ่อนคลายนโยบายการเงินในการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

“คณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันผ่อนคลายเพียงพอที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และภาวะการเงินไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้จ่ายในประเทศ โดยปัญหาการเมืองที่ไม่แน่นอนเป็นปัจจัยที่กดดันเศรษฐกิจ และยังไม่สามารถประเมินได้ว่า เศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดแล้วหรือไม่ เพราะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคต” นายไพบูลย์ กล่าว

อัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันเป็นระดับที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ เพราะถึงแม้จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก ก็ไม่ได้ช่วยกระต้นุการลงทุนและบริโภค เพราะสิ่งที่ผู้ประกอบการกังวล คือ ความไม่แน่นอนทางการเมืองกระทบเศรษฐกิจมาเป็นอันดับที่ 1 มากกว่าอัตราดอกเบี้ยและความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ขณะที่เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ มีแนวโน้มขยายตัวต่ำลงโดยเศรษฐกิจจีนชะลอลงจากการลงทุนและมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากภาคการเงิน ด้านเศรษฐกิจเอเชียอุปสงค์ในประเทศชะลอลง ขณะที่การส่งออกได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลักชัดเจนขึ้น

สำหรับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2557 มีแนวโน้มหดตัวมากกว่าที่ประเมินไว้ จากการบริโภค การลงทุน ภาคเอกชน และการท่องเที่ยวที่ชะลอลง เพราะได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมือง แม้การส่งออกจะฟื้นตัวขึ้น แต่ไม่สามารถชดเชยการหดตัวดังกล่าวได้ ทำให้เศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัวต่ำกว่าร้อยละ 2.7  

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ จะติดตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเงินของไทยอย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะดำเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสม เพื่อรักษาแรงสนับสนุนต่อเศรษฐกิจให้เพียงพอ.

ที่ประชุม กนง. มีมติ 6 ต่อ 1 คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2% หลังเชื่อผ่อนคลายเพียงพอ หนุนเศรษฐกิจฟื้นตัว ชี้การเมืองถ่วงเศรษฐกิจ... 23 เม.ย. 2557 15:46 23 เม.ย. 2557 16:03 ไทยรัฐ