วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทบ.พร้อมเฝ้าระวังเหตุความรุนแรง ยันยังปฏิบัติในกรอบ ศอ.รส.

"รองโฆษก ทบ." ยัน ทบ.ยังปฏิบัติในกรอบ ศอ.รส. เพื่อดูแล ปชช.ให้เกิดความปลอดภัย ย้ำให้เฝ้าระวังความรุนแรง พร้อมเร่งรัดดำเนินคดีกับผู้ที่เข้าข่ายความผิด...

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 57 ที่กองทัพบก พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษก ทบ. ชี้แจงว่า การปฏิบัติของ ทบ. ภายใต้กรอบ ศอ.รส. ยังไม่เปลี่ยนแปลง ในระดับหน่วยได้กำชับให้เข้มงวดเฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงต่อเป้าหมายต่างๆ ให้มากขึ้น พยายามดูแลให้ประชาชนมีความปลอดภัยมากที่สุด ในระดับ ทบ.ได้มีการติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงในอดีต ผ่านผู้รับผิดชอบเป็นระยะๆ

ทั้งนี้ ในการประชุมร่วม ศอ.รส. ทางผู้แทน ทบ.ได้เสนอในที่ประชุมถึงการติตามคดีความต่างๆ ที่สังคมให้ความสนใจ รวมถึงพยายามให้มีการดำเนินคดีกับทุกพวกทุกฝ่าย ที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายทำความผิด กรณีความพยายามข่มขู่ด้วยการใช้ความรุนแรงกับ จนท. หรือข้าราชการระดับสูง คงเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรและผิดกฎหมาย จะได้มีการเสนอให้ ศอ.รส.ดำเนินการในเรื่องทางคดีให้ถึงที่สุดต่อไป 

สำหรับกรณีที่มีการจัดตั้งกลุ่มมวลชนต่างๆ ขึ้นมาหลายกลุ่มในช่วงนี้ ทาง ทบ.จะได้เสนอหารือในระดับนโยบายว่าเหมาะสมและขัดต่อกฎหมายหรือไม่ โดยเฉพาะถ้าพิจารณาจากพฤติกรรมของการดำเนินกิจกรรมแล้ว ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นเรื่องการแสดงพลัง หรือการตั้งใจแสดงกำลัง.

"รองโฆษก ทบ." ยัน ทบ.ยังปฏิบัติในกรอบ ศอ.รส. เพื่อดูแล ปชช.ให้เกิดความปลอดภัย ย้ำให้เฝ้าระวังความรุนแรง พร้อมเร่งรัดดำเนินคดีกับผู้ที่เข้าข่ายความผิด... 23 เม.ย. 2557 15:37 23 เม.ย. 2557 16:06 ไทยรัฐ