วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คุมเข้ม 'ร้านเกม-คาราโอเกะ' แก้ปัญหายาเสพติด

วธ.จับมือ ป.ป.ส. ร่วมกันคุมเข้ม 'ร้านเกม-คาราโอเกะ' หวังแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เผยในประเทศมีร้านเกม-คาราโอเกะกว่า 58,000 แห่ง มีร้านถูกกฎหมายเพียง 21,000 แห่ง...

นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ในปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นภัยอันตรายร้ายแรงที่กำลังบ่อนทำลายสังคมไทย ซึ่ง วธ.โดยสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมควบคุมพื้นที่เสี่ยง ใช้มิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2556 มี 18 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหายาเสพติด รวมทั้งการตรวจเยี่ยมกำกับควบคุมร้านเกมอินเทอร์เน็ตและคาราโอเกะให้ปลอดยาเสพติด

ทั้งนี้ จากการตรวจเยี่ยมร้านเกม/อินเทอร์เน็ตร้านคาราโอเกะทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นร้านเกม/อินเทอร์เน็ต 43,983 แห่ง ร้านคาราโอเกะ 14,159 แห่ง ซึ่งพบว่า มีการตรวจสอบร้านก่อนออกใบอนุญาต 11,052 ครั้ง และหลังออกใบอนุญาต 16,132 ครั้ง โดยมีการประกอบการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 21,620 แห่ง มีการตักเตือนภาคทัณฑ์ 1,359 แห่ง สั่งพักใช้ใบอนุญาต 1,114 แห่งสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 8 แห่ง สั่งปรับ 9 แห่ง ดำเนินคดีอาญา 82 แห่งและดำเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 3 แห่ง.

 

วธ.จับมือ ป.ป.ส. ร่วมกันคุมเข้ม 'ร้านเกม-คาราโอเกะ' หวังแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เผยในประเทศมีร้านเกม-คาราโอเกะกว่า 58,000 แห่ง มีร้านถูกกฎหมายเพียง 21,000 แห่ง... 23 เม.ย. 2557 09:44 23 เม.ย. 2557 10:19 ไทยรัฐ