วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รีดรายได้เหมืองแร่ทองคำเข้ารัฐ

นายปณิธาน จินดาภู อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เปิดเผยว่า ในขณะนี้ กพร. อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการเรียกเก็บสิทธิประโยชน์เหมืองทองคำ เพื่อให้รัฐได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น ซึ่งในกฎหมายปัจจุบันรัฐเก็บรายได้ไม่เกิน 30% ของมูลค่าแร่ แต่ในกฎหมายใหม่จะเพิ่มสัดส่วนผลประโยชน์ภาครัฐเป็น 40-60% ตามความสมบูรณ์ของแหล่งแร่ทองคำ ซึ่งจากการหารือกับภาคเอกชนก็รับได้สำหรับอัตราใหม่นี้

นอกจากนี้ จะกระจายอาชญาบัตรฯ เหมืองทองให้ไปสู่รายใหม่มากขึ้น ไม่ให้กระจุกอยู่ในมือผู้ประกอบการไม่กี่ราย โดยจะเปิดให้มีการแข่งขันการจ่ายผลประโยชน์ให้ภาครัฐ ผู้ประกอบการให้ผลประโยชน์สูงสุดก็ได้อาชญาบัตรฯแปลงนั้นไป ซึ่งในกฎหมายฉบับปัจจุบันรัฐได้รับผลประโยชน์พิเศษเก็บตามมูลค่าทองคำ 0.1% ส่วนการเก็บค่าภาคหลวงทั้งหมดก็ได้ประมาณ 800 ล้านบาทต่อปี แต่ในกฎหมายใหม่จะเก็บผลประโยชน์เป็นขั้นบันได ยังพบแร่ทองคำมากก็ต้องยิ่งจ่ายแพงมากขึ้น

ทั้งนี้ ในขณะนี้ มีผู้ประกอบการยื่นคำขออาชญาบัตรพิเศษเหมืองแร่ทองคำประมาณ 150 คำขอ มีอัตราพื้นที่แหล่งแร่ไม่เกิน 20,000 ไร่ต่อ 1 คำขอ รวมพื้นที่กว่า 1 ล้านไร่ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการรายเดิม ประมาณ 90 คำขอ และบริษัทรายใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากประเทศออสเตรเลียอีก 60 คำขอ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้ ยังไม่สามารถดำเนินการพิจารณาอนุมัติอาชญาบัตรพิเศษเหมืองแร่ทองคำ และการแก้ไขกฎหมายเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับภาครัฐ เนื่องจากทั้ง 2 เรื่องนี้จะต้องรอให้รัฐบาลใหม่เข้ามาพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น หากไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้โครงการเหล่านี้ก็ต้องยืดเยื้อออกไป

ส่วนการเก็บค่าภาคหลวงแร่ในปีงบประมาณ 2556 กพร. เก็บค่าภาคหลวงได้ 3,089 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2555 จำนวน 112ล้านบาท เนื่องจากเก็บค่าภาคหลวงทองคำได้ลดลง ส่วนปีงบประมาณ 2557 คาดว่าจะสามารถเก็บค่าภาคหลวงได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท อาจจะลดลงจากปี 2556 เล็กน้อย.

ในปัจจุบันนี้ ยังไม่สามารถดำเนินการพิจารณาอนุมัติอาชญาบัตรพิเศษเหมืองแร่ทองคำ และการแก้ไขกฎหมายเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับภาครัฐ เนื่องจากทั้ง 2 เรื่องนี้จะต้องรอให้รัฐบาลใหม่เข้ามาพิจารณาอนุมัติ ... 23 เม.ย. 2557 04:12 23 เม.ย. 2557 04:14 ไทยรัฐ