วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธปท.ไฟเขียว 2 แบงก์ต่างชาติบุกไทย

นางรุ่ง มัลลิกะมาส โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท.ได้ส่งรายชื่อธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 2 แห่งที่ได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ลูกในประเทศไทยให้กับกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ตั้งแต่ปลายเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา โดยธนาคารต่างประเทศที่ผ่านมาพิจารณาทั้ง 2 แห่งเป็นธนาคารที่ได้ตั้งสาขาในประเทศไทยอยู่แล้ว แต่การขอปรับใบอนุญาตเป็นธนาคารลูกในประเทศไทยของธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศ จะทำให้สามารถดำเนินการได้ตามรูปแบบของธนาคารพาณิชย์ และมีสาขาได้ทั้งสิ้น 20 สาขาทั่วประเทศ 

“กระทรวงการคลังจะใช้เวลาในการพิจารณาคุณสมบัติของธนาคารดังกล่าวอีกเป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน หลังจากนั้น รมว.คลังจะเป็นผู้พิจารณาให้ใบอนุญาต และเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ธปท.มีเวลาให้ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวนำเงินทุนเข้ามาจนครบจำนวน รวมทั้งดำเนินการในด้านสถานที่ เทคโนโลยี และด้านต่างๆให้เป็นไปตามกำหนดของ ธปท.ภายในเวลา 1 ปีจากวันที่ได้รับอนุญาต แต่หากมีเหตุผลที่เหมาะสมก็สามารถขยายเวลาได้”

ส่วนใบอนุญาตที่เหลืออีก 3 ใบที่ยังไม่มีธนาคารต่างประเทศมาสมัครขอตั้งธนาคารใหม่นั้น นางรุ่งกล่าวว่า ในขณะนี้ ธปท.ขอเก็บใบอนุญาตดังกล่าวไว้ก่อนยังไม่เปิดรับสมัครใหม่ เพราะยังมีช่องทางของการเข้ามาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในระยะเวลาใกล้ๆ คือ การร่วมมือในด้านสถาบันการเงินในประชาคมอาเซียน (เออีซี) ซึ่งจะมีการวางมาตรฐานธนาคารพาณิชย์ (QAB) ซึ่งหากธนาคารใดในกลุ่มประเทศอาเซียนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานดังกล่าวจะสามารถเข้าไปลงทุนตั้งธนาคารพาณิชย์ใน 10 ประเทศอาเซียนได้ทันที โดยไม่ต้องขออนุญาตจากทางการประเทศนั้นๆอีกรอบ และเชื่อว่าจะมีธนาคารพาณิชย์ในอาเซียนเปิดข้ามประเทศกันมากขึ้นในอาเซียน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในช่วงแรกของการเปิดให้ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่สนใจเข้ามาสมัครขอตั้งธนาคารใหม่ มีธนาคารจากต่างประเทศจำนวนมากกว่า 6 ราย สนใจมาสอบถามและเตรียมยื่นใบสมัคร แต่เมื่อมีเหตุการณ์การเมืองและการชะลอตัวของเศรษฐกิจทำให้ในที่สุดเหลือธนาคารต่างประเทศยื่นสมัครเพียง 2 รายเท่านั้น.

ในช่วงแรกของการเปิดให้ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่สนใจเข้ามาสมัครขอตั้งธนาคารใหม่ มีธนาคารจากต่างประเทศจำนวน 6 ราย สนใจมาสอบถามและเตรียมยื่นใบสมัคร แต่เมื่อมีเหตุการณ์การเมืองและการชะลอตัวของเศรษฐกิจทำให้เหลือ 2 ราย ... 23 เม.ย. 2557 04:09 ไทยรัฐ