วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เผยสถิติ "คนกรุง" แชมป์รักอ่าน

เผยสถิติ "คนกรุง" แชมป์รักอ่าน

  • Share:

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผอ.สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร ปี 2556 ว่า จากการสำรวจการอ่านทุกๆ 2 ปี โดยปี 2556 พบว่า การอ่านหนังสือของเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 6 ปี เพิ่มขึ้นเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ โดยระยะเวลาการอ่านของเด็กเฉลี่ยต่อวัน ปี 2554 นาน 26 นาทีต่อวัน ปี 2556 เฉลี่ย 27 นาทีต่อวัน หรือเด็กอ่านนานขึ้น 1 นาทีต่อวัน ส่วนคนไทยตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป มีอัตราการอ่านหนังสือร้อยละ 81.8 และใช้เวลาอ่านหนังสือต่อวันเฉลี่ยคนละ 37 นาที โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งอ่านเฉลี่ยคนละ 35 นาทีต่อวันหรือนานขึ้น 2 นาทีต่อวัน เมื่อแยกตามภูมิภาค ในภาพรวมปรากฏว่า ประชากรกรุงเทพฯ อ่านหนังสือมากที่สุด ร้อยละ 94.6 ตามด้วยภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเมื่อพิจารณาตามช่วงวัยพบว่า เด็กและเยาวชนในกรุงเทพฯ อ่านหนังสือมากที่สุดร้อยละ 96.6

ส่วนหนังสือที่คนไทยอ่านมากที่สุดคือหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 73.7 ตามด้วยวารสาร ร้อยละ 55.1 ตำรา ร้อยละ 49.2 นิตยสาร ร้อยละ 45.6 สำหรับวิธีการรณรงค์ให้คนรักการอ่านที่ดีที่สุดคือ ลดราคาหนังสือให้ถูกลง ปลูกฝังการอ่านผ่านครอบครัว ให้สถานศึกษารณรงค์รักการอ่าน รวมถึงการจัดทำห้องสมุดประชาชนในชุมชน และการปรับเนื้อหาหนังสือให้อ่านง่ายขึ้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้