วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รามฯ สานฝัน นศ.พ้นสภาพกลับมาเรียน

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2557 ม.ร.ได้เปิดโอกาสให้ผู้จบระดับอนุปริญญาขึ้นไปและผู้ที่ต้องการเรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากขึ้น นำร่องในคณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรบริหารรัฐกิจ จากนั้นจะขยายไปยังคณะอื่น นอกจากนี้ยังจัดโครงการสานฝันให้เป็นจริง โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดการลงทะเบียนเรียน 1-2 ภาคการศึกษาและยังมีสภาพเป็นนักศึกษา ให้กลับมาลงทะเบียนเรียนต่อในภาค 1/2557 วันที่ 13-16 มิ.ย.2557 โดยยกเว้นไม่ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพ

ขณะเดียวกัน จากการสำรวจพบว่า มีนักศึกษารหัสปี 2540-2555 กว่า 3 แสนคน ที่ถูกพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ทั้งที่ได้เรียนไปถึงกว่า 70 หน่วยกิตขึ้นไป ม.ร.จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาเหล่านี้กลับมาเรียนโดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ รวมทั้งยังแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาปริญญาตรีทั้งเก่าและใหม่ทุกคน ที่ต้องชำระค่าหน่วยกิต ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์เป็นเวลา 3 เดือน ดอกเบี้ย 0%.

จากการสำรวจพบว่า มีนักศึกษารหัสปี 2540-2555 กว่า 3 แสนคน ที่ถูกพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ทั้งที่ได้เรียนไปถึงกว่า 70 หน่วยกิตขึ้นไป ม.ร.จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาเหล่านี้กลับมาเรียนโดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ... 23 เม.ย. 2557 02:17 23 เม.ย. 2557 02:18 ไทยรัฐ