วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'องคมนตรี' เปิดโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ

"องคมนตรี" เปิดโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดําริ เป็นสื่อกลางให้เยาวชนได้จัดทําสื่อมัลติมีเดียนำเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผ่านเว็บไซต์ "สุขพอที่พ่อให้"...

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.57 ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปิดโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดําริ เพื่อเป็นสื่อกลางให้เยาวชนได้จัดทําสื่อมัลติมีเดียนำเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้ง 9 ด้าน ประกอบด้วย เรื่องที่เกี่ยวกับน้ํา ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ดิน พลังงานทดแทน ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง การศึกษา สาธารณสุขและโภชนาการ การเกษตร และโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-book การ์ตูนแอนิเมชั่น และเกมส์คอมพิวเตอร์ ผ่านเว็บไซต์ "สุขพอที่พ่อให้" www.sukphor.com หรือ www.สุขพอ.com

ทั้งนี้ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ยังสามารถส่งผลงานสื่อประเภทบทความประกอบภาพ ขนาดความยาวไม่เกิน 4 หน้า และประเภทวีดิทัศน์ ความยาว 7 ถึง 15 นาที เข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ต้ังแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2557 โดยดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.ohm.go.th

"องคมนตรี" เปิดโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดําริ หวังเป็นสื่อกลางให้เยาวชนได้จัดทําสื่อมัลติมีเดียนำเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผ่านเว็บไซต์ "สุขพอที่พ่อให้"... 22 เม.ย. 2557 23:36 22 เม.ย. 2557 23:57 ไทยรัฐ