วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ญี่ปุ่นหนุนไทยเปิดโรงงานผลิต 'ก๊าซเอทานอล' แห่งแรก

องค์การพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น สนับสนุนการผลิตเอทานอลใน จ.สระแก้ว

NEDO ญี่ปุ่น หนุนเปิดโรงงานต้นแบบผลิต "เอทานอล" จากกากมันสำปะหลัง แห่งแรกของไทย ที่ จ.สระแก้ว ตั้งเป้า 2 ปีเดินหน้าขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ นำร่องใช้เอทานอลล้างเครื่องมือแพทย์...

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 57 นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), MR.Munehiko Tsuchiya กรรมการบริหาระดับสูง องค์การพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น, ดร.พรชัย รุจิประภา ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมแสดงความยินดี กับการเปิดโครงการสาธิตนำร่องการผลิตเอทานอล จากกากมันสำปะหลังในประเทศไทย ณ บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมี นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด, นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนง ผู้บังคับการตำรวจูธรจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (NEDO) จัดงานเปิดตัว "โรงงานต้นแบบผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลังครั้งแรกในประเทศไทย" ขนาดกำลังการผลิต 800 ลิตรต่อแบ็ช เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอล จากกากมันสำปะหลังในระดับโรงงานต้นแบบ โดยคาดว่าจะสามารถขายผลในเชิงพาณิชย์ได้ภายในเวลา 2 ปี ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กากมันสำปะหลังได้ไม่น้อยกว่า 2.5 เท่า

นายศุภชัย กล่าวว่า สนช.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับองค์การ NEDO มาอย่างต่อเนื่อง ในการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลัง รวมถึงความร่วมมือในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านพลังงานรูปแบบอื่น ที่ผ่านมา สนช.ได้ให้การสนับสนุนโครงการด้านอุตสาหกรรมสะอาดไปแล้วจำนวน 85 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุน 78.09 ล้านบาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน 2,481.95 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนจากของเสียและโครงการนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือก เช่น แสงอาทิตย์ ลม และน้ำ เป็นต้น

รวมถึงโครงการนำร่องในการใช้ประโยชน์จากก๊าชเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากชีวมวลด้วยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น เพื่อการผลิตความร้อนทดแทนก๊าชหุงต้ม (LPG) ที่ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ในช่วงที่ผ่านมา สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ สนช. องค์การ NEDO และภาคเอกชน จะร่วมกันทดสอบการผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยีการย่อยแป้งที่เหลือในกากมันสำปะหลัง ให้สามารถนำมาผลิตเป็นน้ำตาล และเข้าสู่กระบวนการหมักให้เป็นเอทานอล โดยจะวิเคราะห์และพัฒนาลดต้นทุนให้มีความคุ้มค่าที่สุด

นายมูเนะฮิโกะ ได้แสดงความขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความทุ่มเทความพยายามอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยกล่าวว่า “NEDO เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ที่สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น โดยอาศัยองค์ความรู้จากภาคเอกชนและหน่วยงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสาธิตเทคโนโลยี ซึ่งมีพันธกิจหลักในการแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่นและของโลก และการส่งเสริมกิจกรรมการขยายผลเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมา NEDO ได้ดำเนินโครงการสาธิตด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ทางบริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด ลงทุนในส่วนของการก่อสร้างโรงงานต้นแบบ ในทุนสร้าง 30 ล้านบาท ซึ่งบริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด เป็นแห่งผลิตแป้งมันสำปะหลัง เพื่อการส่งออกที่มีกำลังการผลิตประมาณ 500 ตัน/วัน ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงกำลังการผลิตกับบริษัทในเครือได้สูงสุดถึงวันละ 3,400 ตัน/วัน จึงนับได้ว่าเป็นบริษัทที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านวัตถุดิบที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนโครงการได้เป็นอย่างดี และจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจาก 2 ประเทศดังกล่าว จึงทำให้เกิดเป็นโรงงานต้นแบบผลิตเอทานอลจาก กากมันสัมปะหลังแห่งแรกของ จ.สระแก้ว.

NEDO ญี่ปุ่น หนุนเปิดโรงงานต้นแบบผลิต "เอทานอล" จากกากมันสำปะหลัง แห่งแรกของไทย ที่ จ.สระแก้ว ตั้งเป้า 2 ปีเดินหน้าขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ นำร่องใช้เอทานอลล้างเครื่องมือแพทย์... 22 เม.ย. 2557 19:38 22 เม.ย. 2557 20:34 ไทยรัฐ