วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บังคับใช้แล้ว 'ความตกลงจัดซื้อจัดจ้าง' ฉบับ WTO ลดคอร์รัปชัน

บังคับใช้แล้ว 'ความตกลงจัดซื้อจัดจ้าง' ฉบับ WTO ลดคอร์รัปชัน

  • Share:

พณ.เผย ความตกลงจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ฉบับปรับปรุงของ WTO มีผลบังคับใช้แล้ว หลังรอมานานกว่า 2 ปี เชื่อช่วยลดคอร์รัปชัน แนะไทยเตรียมพร้อม หลังคู่เจรจาเอฟทีเอ จี้ไทยต้องปฏิบัติตาม...

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐฉบับปรับปรุง ภายใต้องค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ) ได้มีผลบังคับใช้แล้ว นับตั้งแต่สมาชิกความตกลงมีมติรับรองผลการเจรจาปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2554 โดยมีเนื้อหาที่ยืดหยุ่น มีวิธีดำเนินการสมัยใหม่มากขึ้น เช่น กำหนดขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และหลักการทั่วไปให้ครอบคลุมถึงวิธี จัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ลดเวลาดำเนินการจัดซื้อสินค้า จัดจ้างบริการในท้องตลาด และลดการฉ้อราษฎร์บังหลวงในระบบจัดซื้อจัดจ้างของสมาชิก เป็นต้น

"ดับบลิวทีโอ คาดว่าภาคธุรกิจของประเทศสมาชิกความตกลงนี้ จะได้รับประโยชน์จากโอกาสการเข้าสู่ตลาดการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐของประเทศ สมาชิกด้วยกันถึงกว่า 80,000-100,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ซึ่งเป็นการเจาะเข้าสู่ตลาดการจัดซื้อจัดจ้างในระดับกระทรวง หน่วยงานท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ทั้งการจัดซื้อสินค้า และการจัดจ้างบริการด้านต่างๆ ที่มีขอบเขตขยายมากขึ้น"

นายสมเกียรติ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันการต่อต้านคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐของไทยมีกว้างขวางขึ้น ดังนั้น ความตกลงนี้จะช่วยลดปัญหาคอร์รัปชันด้านนี้ลงได้ เพราะเนื้อหาของความตกลง จะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านความโปร่งใส ตั้งแต่การออกประกาศโครงการ การกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูล หลักเกณฑ์การเข้าร่วมประกวดราคา รวมถึงผลการตัดสิน

นอกจากนี้ การเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับไทยในปัจจุบัน หลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว และเป็นภาคีสมาชิกความตกลงดังกล่าว เช่น สหภาพยุโรป, สหรัฐฯ พยายามใช้ความตกลงนี้เป็นฐานในการเจรจา และผลักดันให้ประเทศคู่เจรจายอมรับ และนำมาปฏิบัติใช้ในความตกลงเอฟทีเอด้วย

สำหรับความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ เป็นความตกลงที่ให้สมาชิกดับบลิวทีโอเข้าร่วมโดยสมัครใจ ปัจจุบันมีสมาชิก 15 ประเทศ ได้แก่ อาร์เมเนีย, แคนาดา, สหภาพยุโรป, ฮ่องกง, ไอซ์แลนด์, อิสราเอล, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ลิกเตนสไตน์, อารูบา, นอร์เวย์, สิงคโปร์, สวิตเซอร์แลนด์, จีน และสหรัฐฯ ส่วนไทยยังไม่ได้เป็นภาคีในความตกลงดังกล่าว เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ก่อนที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้