วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ.เลย ระดมกึ๋นศึกษาสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้น 'ภูกระดึง'

จ.เลย ระดมทุกภาคส่วนศึกษาผลดี-ผลเสีย ของการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง

จ.เลย ระดมความคิด สัมมนาโครงการความเป็นไปได้ ในการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง เชื่อจะต้องศึกษาในทุกด้าน เพื่อทางเลือกที่เหมาะสม ด้านรอง ผวจ.เลย ยันเป็นทางเลือกของผู้ที่ขาดโอกาส ในสภาพร่างกายไม่พร้อม...

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 22 เม.ย. 57 ที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รอง ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ปฐมนิเทศ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จ.เลย โดยมีหน่วยงานทั้งภาคราชการ เอกชน และประชาชน นักการเมืองท้องถิ่นใน จ.เลย เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล และเสนอความเห็นเกี่ยวกับโครงการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จำนวนกว่า 500 คน

นายประเสริฐ กมลวัทนนิศา ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2552 และมอบหมายให้ อพท. จัดโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง เพื่อหาข้อสรุปเสนอต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาตัดสินใจให้เป็นทางเลือกแก่นักท่องเที่ยวที่ขาดโอกาสในการขึ้นชมทัศนียภาพของภูกระดึง ทาง อพท.ได้ว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษา นำโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท แกรนด์เทค จำกัด และบริษัท ไทยซิสเทมเอนไว แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง ทั้งความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ สังคม วิศวกรรม รวมทั้งการรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย วิเคราะห์รูปแบบการลงทุน และทางเลือกที่เหมาะสม รูปแบบ และแผนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ อันเกิดจากโครงการก่อสร้าง

นายยิ่งยศ กล่าวว่า ภูกระดึง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของ จ.เลย ที่เป็นที่รู้จักของคนไทยมาหลายสิบปี ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2505 แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวอีกจำนวนมาก ที่ขาดโอกาสขึ้นไปเที่ยวชม เนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อมในการเดินเท้าขึ้นไป การศึกษาโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จะเป็นโอกาสและทางเลือกหนึ่งของกลุ่มผู้ขาดโอกาส แต่จะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและเงื่อนไขทางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังความเห็นให้รอบด้าน การจัดประชุมสัมมนาปฐมนิเทศครั้งนี้ เป็น 1 ใน 19 ขั้นตอน ที่ทางราชการกำหนดเพื่อรวบรวมข้อมูล ความเห็นจากประชาชนอย่างรอบด้าน เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในขั้นสุดท้าย ว่าควรจะดำเนินโครงการหรือไม่.

จ.เลย ระดมความคิด สัมมนาโครงการความเป็นไปได้ ในการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง เชื่อจะต้องศึกษาในทุกด้าน เพื่อทางเลือกที่เหมาะสม ด้านรอง ผวจ.เลย ยันเป็นทางเลือกของผู้ที่ขาดโอกาส ในสภาพร่างกายไม่พร้อม... 22 เม.ย. 2557 16:44 22 เม.ย. 2557 19:26 ไทยรัฐ