วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ร.ร.เรยีนา' เชียงใหม่ เตรียมเปิดแสดง 'โขนหญิง' 27 มิ.ย.นี้

นางอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผอ.ร.ร.เรยีนาเชียงใหม่ แถลงกำหนดจัดแสดงโขนหญิง

"ร.ร.เรยีนา" เชียงใหม่ จัดแสดง "โขนหญิง" ครั้งแรก เพื่อเทิดองค์มิ่งปิ่นราชัน ตอน ขุนศึกพรหมมาศ ตอน ยกรบ ถือเป็นการส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยใช้นักเรียนหญิง 116 คน ฝีกซ้อม 3 เดือน...

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 22 เม.ย. ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเรยีนาเซลีวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เผยว่า ทางโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีแห่งเดียวใน จ.เชียงใหม่ ได้กำหนดจัดแสดงโขนหญิง ซึ่งแสดงโดยนักเรียนและครู โดยใช้ชุดศึกพรหมมาศและตอนยกรบ

การแสดงโขนหญิงครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงครั้งแรกของโรงเรียน เนื่องจากโขนเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย เป็นความงดงามทางศิลปวัฒนธรรมที่คนรุ่นใหม่ควรตระหนักและเห็นคุณค่า อีกทั้งควรจะช่วยกันรักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่สืบไป โดยไม่ลุ่มหลงไปกับวัฒนธรรมต่างชาติ ที่เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนไทยมากขึ้น ทำให้รากเง้าความเป็นไทยถูกเปลี่ยนแปลไปตามวัฒนธรรมต่างๆ ที่รับเข้ามา ทางโรงเรียนจึงได้หยิบหยกการแสดงโขนมาให้นักเรียนได้สัมผัส เรียนรู้ เข้าใจ การถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมอันงดงามนี้ ผ่านการแสดง และโขนยังเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของนักเรียน ทำให้ผู้เล่นเกิดความเพียร พยายาม อดทนและรู้สึกรักแหวงแหน มรดกทางวัฒนธรรมนี้ด้วย

"ทางโรงเรียนจึงได้จัดแสดงโขนหญิงเรยีนาเทิดองค์มิ่งราชัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงคีตะราชา และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเห็นคุณค่า และร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป ซึ่งการแสดงโขนหญิงในครั้งนี้ใช้นักเรียนผู้แสดงทั้งหมด 116 คน และใช้เวลาฝึกซ้อม 3 เดือน พร้อมจะเปิดทำการแสดงในวันศุกร์ที่ 27 มิ.ย. 2557 นี้ ณ หอประชุมอาคาร 80 ปี ของโรงเรียน รายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดจะนำมาสนับสนุจกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนต่อไป" นางอัมภาพร กล่าว.

"ร.ร.เรยีนา" เชียงใหม่ จัดแสดง "โขนหญิง" ครั้งแรก เพื่อเทิดองค์มิ่งปิ่นราชัน ตอน ขุนศึกพรหมมาศ ตอน ยกรบ ถือเป็นการส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยใช้นักเรียนหญิง 116 คน ฝีกซ้อม 3 เดือน... 22 เม.ย. 2557 16:02 22 เม.ย. 2557 16:37 ไทยรัฐ