วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวบ้านโวย 'บ่อขยะแพรกษา' ไร้คนเหลียวแล

กก.สิทธิมนุษยชนฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อขยะแพรกษา หลังชาวบ้านร้องเรียนจำนวนมาก ในเรื่องผลกระทบและไม่ได้รับการดูแลจริงจัง เพราะหวั่นภาครัฐนิ่งเฉย พร้อมร้องให้ปรับภูมิทัศน์...

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 22 เม.ย. 57 นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อขยะแพรกษา ซอย 8 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีตามที่มีผู้ร้องเรียนมาว่า ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจากทางภาครัฐ

จากนั้นได้เดินทางไปที่ชุมชนสหกรณ์แสนสุข หมู่ 4 ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มหมอกควันกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะถึง 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 มี.ค. และ 8 เม.ย. 2557 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนพูดถึงปัญหาความเดือดร้อนของตนเอง และความต้องการที่จะให้ทางภาครัฐดำเนินการ โดยมี นายสมศักดิ์ พัวพันธุ์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และนายอิม แพหมอ นายก อบต.แพรกษา ร่วมรับฟัง เพื่อนำปัญหาโดยร่วมไปแก้ไข และดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบต่อไป

นพ.นิรันดร์ กล่าวว่า ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนได้ลงมาพื้นที่แพรกษา เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน เรื่องผลกระทบจากรณีไฟไหม้บ่อขยะเอกชน ในพื้นที่กว่า 150 ไร่ ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิฯ ที่จำเป็นจะต้องลงพื้นที่มาตรวจสอบข้อเท็จจริงจากชาวบ้าน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยกระบวนการทำงานของคณะกรรมการสิทธิฯ เนื่องจากขณะนี้ ชาวบ้านได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง เพื่อเรียกร้องในเรื่องการกระทำหน้าที่โดยมิชอบของหน่วยงานของรัฐ

ดังนั้น ก็เข้าข่ายมาตรา 22 ของคณะกรรมการสิทธิฯ ที่จะต้องลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริง การตรวจสอบจึงเป็นการตรวจสอบเชิงนโยบาย ก็คือ การรับฟังความคิดเห็น โดยเราจะเชิญหน่วยงานของรัฐทางสวนกลาง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ ในส่วนท้องถิ่น ก็คือ ผู้ว่าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากชาวบ้าน

หลังจากนั้น ก็จะมีการประมวลผล โดยมีคณะกรรมการศึกษาติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องเชิงยุทธศาสตร์ ผลกระทบทั้งระยะสั้น ระยะยาว โดยจะมีการติดตามในระยะ 6 เดือน ว่าชาวบ้านมีผลกระทบในเรื่องใดบ้าง อาทิ เรื่องน้ำกินน้ำใช้ สิ่งแวดล้อมและบ่อเลี้ยงปลา เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอหามาตรการป้องกันและเชิงนโยบายว่า วิธีการในการจัดการขยะที่เป็นกากอุตสาหกรรมและของเสียที่บ่อขยะดังกล่าว จะมีแนวทางจัดการอย่างไร ตลอดจนเรื่องการชดเชยเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในอนาคต ที่จะต้องได้รับการดำเนินการจากภาครัฐต่อไป

ทางด้าน นายสุชาติ นาคนก ประธานเครือข่ายต่อต้านบ่อขยะแพรกษา กล่าวว่า หลังเกิดเหตุไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา ตอนนี้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือน ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ ซึ่งตนกังวลว่า ถ้าเวลาเนิ่นนานไปเรื่องก็จะเงียบ ชาวบ้านจึงจำเป็นจะต้องต่อสู้ร้องเรียนความเป็นธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับสิ่งที่ต้องการนั้น คือ การปิดบ่อขยะอย่างถาวร โดยการฝังกลบ และปรับเป็นภูมิทัศน์ธรรมชาติ ถ้าเกิดทิ้งไว้แบบนี้ อนาคตก็จะมีการนำขยะมาทิ้งอีก ซึ่งจะส่งผลกระทบกับเด็กในอนาคต

ทังนี้ หลังจากที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดินทางมาลงพื้นที่ ชาวบ้านก็มีความหวังมากขึ้น ที่จะมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาบ่อขยะแพรกษาอย่างจริงจัง.

กก.สิทธิมนุษยชนฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อขยะแพรกษา หลังชาวบ้านร้องเรียนจำนวนมาก ในเรื่องผลกระทบและไม่ได้รับการดูแลจริงจัง เพราะหวั่นภาครัฐนิ่งเฉย พร้อมร้องให้ปรับภูมิทัศน์... 22 เม.ย. 2557 14:20 ไทยรัฐ